Home > Landen > Madagaskar

Madagaskar

Madagaskar

Wat is er aan de hand?

Het in het oosten van Afrika gelegen eiland Madagaskar is een van de armste landen ter wereld. Naar schatting  meer dan 80% van de bevolking leeft onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag. De voornaamste inkomstenbron van de lokale landbouw is koffie, gevolgd door cassave, vanille en rijst. De toch al kwetsbare economie van Madagaskar is extra fragiel als gevolg van extreme droogtes. De voedselzekerheid raakt in gevaar door o.a. mislukte oogsten en verkeerd landgebruik in gang gezet door El Niño.

Wat doet CARE?

Sinds 1992 is CARE met verschillende programma’s in Madagaskar actief. We steunen de meest arme gemeenschappen. Belangrijkste werk hierbij is deze mensen te behoeden voor sociale uitsluiting, het geven van voldoende toegang tot de basislevensbehoeften en het tegengaan van genderongelijkheid.

  • Noodhulp
  • Wederopbouw en ontwikkeling
  • Voorkomen van seksueel en gender-gerelateerd geweld

Binnen de programma’s richten we ons op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen zoals jonge vrouwen en mannen. Ook de gevluchte bevolking die terugkeert kan rekenen op onze steun. Met verschillende programma’s helpen wij hen zich te kunnen onttrekken aan de armoede en hun kansen op sociale ongelijkheid te beperken.

Vrouwen en meisjes

Wij schenken speciale aandacht aan vrouwen en meisjes. CARE steunt hen bij de moeilijke weg om hun leven weer op te kunnen pakken en zelfvoorzienend te kunnen worden. Bovendien strijden wij voor hun rechten binnen de maatschappij in Madagaskar en zorgen we voor adequate gezondheidszorg. Slachtoffers van seksueel en gender-gerelateerd geweld kunnen rekenen op verschillende soorten zorg. Zo voorzien we in medische zorg en psychosociale ondersteuning. Maar CARE is er ook om hen weer een stapje op weg te helpen door de mogelijkheid te bieden in eigen inkomen te voorzien. Hierbij valt te denken aan deelname aan spaar- en leensystemen. Op deze manier kunnen vrouwen niet alleen werken aan het weer opbouwen van hun leven, maar vermindert het ook het stigma en de sociale uitsluiting als gevolg van het seksueel geweld.

Aan het woord

Josephine Mbemo (38) is lid van een boerengroep, opgezet door CARE in zuid Madagaskar. “Vroeger gebruikten we traditionele technieken en dat werkte niet altijd goed. Zeker niet na een periode van droogte. De nieuwe technieken werpen letterlijk en figuurlijk zijn vruchten af: de oogst is stabieler en groter in omvang.

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Meer weten over wat CARE in diverse landen en werelddelen onderneemt? Hieronder kunt u verder lezen.

Nieuwsbrief