Home > Landen > Jemen

Jemen

Jemen

Jemen – Wat is er aan de hand?

Jemen was al veruit het armste land op het Arabische schiereiland. Sinds het gewapend conflict tussen verschillende groeperingen escaleerde in 2015, is de situatie voor de noodlijdende bevolking alleen maar verergerd. Naar schatting is 80% van de bevolking (ruim 21 miljoen mensen!) afhankelijk van humanitaire hulp. Voor 13 miljoen mensen geldt dat er sprake is van een direct levensbedreigende situatie. Zonder medicijnen en eten zullen zij niet overleven. Meer dan 3 miljoen mensen zijn als gevolg van het conflict hun huizen ontvlucht. Veel vrouwen en kinderen zijn slachtoffer van het geweld. De situatie lijkt uitzichtloos. De internationale politiek houdt zich vaak afzijdig van het hele conflict.

Wat doet CARE?

In een land dat als gevolg van een gewapend conflict vrijwel volledig ontwricht is, is het ook voor CARE in de dagelijkse praktijk lastig om te werken. Tegelijkertijd realiseren we als geen ander dat onze steun juist in Jemen keihard nodig is. Het werk van CARE kent een lange geschiedenis in Jemen. Sinds 1993 werken wij met verschillende projecten aan het terugdringen van de armoede. Dit varieert van het voorzien in eerste levensbehoeften bij noodhulp tot wederopbouw en meerjarige projecten. Het werk van CARE kent speciale aandacht voor:

  • Zelfredzaamheid van gemeenschappen
  • Ondersteuning van vrouwen
  • Aanleggen/herstellen van voorzieningen voor schoon drinkwater
  • Versterken/ondersteunen van lokale organisaties
  • Noodhulp
  • Hulp voor vluchtelingen

Impact

CARE bereikt maandelijks 1,5 miljoen mensen met voedsel, schoon drinkwater en hygiëneprogramma’s.

Geef om Jemen

Wil je ons werk in Jemen steunen, dan kan dit gemakkelijk en snel via het donatieformulier.

 Aan het woord

“Ik was werkeloos en helemaal afhankelijk van wat mijn man kon verdienen. Totdat CARE me de kans gaf om een kappersopleiding te volgen. Nu zorg ik ook voor mijn familie en ligt niet alle druk alleen bij mijn man. Inmiddels heb ik veel klanten in de buurt en heb ik een regelmatig inkomen. Ik droomde er altijd van om mijn kinderen alles te kunnen geven wat ze nodig hebben. Nu mijn zoon geslaagd is voor zijn examens, kon ik een fiets voor hem kopen.” – Samar (27 jaar oud)

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Meer weten over wat CARE in diverse landen en werelddelen onderneemt? Hieronder kunt u verder lezen.

Nieuwsbrief