Home > Landen > Jemen

Jemen

Jemen

Jemen was al veruit het armste land op het Arabische schiereiland. Sinds het gewapend conflict tussen verschillende groeperingen escaleerde in 2015, is de situatie voor de noodlijdende bevolking alleen maar verergerd.

Naar schatting is 80% van de bevolking (ruim 21 miljoen mensen!) afhankelijk van humanitaire hulp. Voor 13 miljoen mensen geldt dat er sprake is van een direct levensbedreigende situatie. Zonder medicijnen en eten zullen zij niet overleven. Meer dan 3 miljoen mensen zijn als gevolg van het conflict hun huizen ontvlucht. Veel vrouwen en kinderen zijn slachtoffer van het geweld. De situatie lijkt uitzichtloos. De internationale politiek houdt zich vaak afzijdig van het conflict.

Wat doet CARE?

In een land dat als gevolg van een gewapend conflict vrijwel volledig ontwricht is, is het zelfs voor CARE lastig werken. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat onze aanwezigheid in Jemen, juist nu, keihard nodig is.

Sinds 1993 werkt CARE met verschillende projecten aan het terugdringen van armoede en ongelijkheid in Jemen, en niet zonder resultaat. Door de escalatie van het gewapende conflict in de afgelopen vijf jaar is onze focus meer verschoven naar noodhulp en wederopbouw. Dit varieert van het voorzien in eerste levensbehoeften bij noodhulp tot wederopbouw en meerjarige projecten. De aanpak van CARE kenmerkt zich door:

  • Noodhulp
  • Hulp aan vluchtelingen
  • Aanleggen/herstellen van voorzieningen voor schoon drinkwater
  • Versterken van de positie van vrouwen
  • Versterken/ondersteunen van lokale organisaties
  • Zelfredzaamheid van gemeenschappen stimuleren

Wat bereiken we?

CARE bereikt maandelijks 1,5 miljoen mensen met voedsel, schoon drinkwater en hygiëneprogramma’s.

Op de Global Impact Map van CARE’s internationale netwerk staan de meest recente cijfers over het aantal mensen dat wereldwijd is bereikt via onze verschillende (noodhulp)projecten.

Het verhaal van Eiad

Eiad (2) is ondervoed, lijdt aan koorts en diarree. Ondanks zijn leeftijd kan hij nog niet lopen, waarschijnlijk door een trage ontwikkeling als gevolg van ondervoeding. Een ziekenhuisopname kan zijn moeder, Najwa (32), zich niet veroorloven. “

Jemenitische vrouw met twee kinderenWe moesten vluchten voor het conflict in onze geboorteplaats Al Sabriah en hebben twee jaar onder bomen geleefd. Ongeveer een jaar geleden, toen de situatie verbeterde, zijn we terug verhuisd. De oorlog heeft ons veel ellende gebracht. Ik maak me zoveel zorgen over mijn kinderen. Ze zijn steeds ziek, ik kan ze niet eens drie maaltijden per dag geven. Het geld dat ik van CARE ontvang, biedt ons gelukkig weer een beetje perspectief”, vertelt Najwa.

 

Help mee

Samen werken we aan een eerlijke wereld.
CARE werkt samen met verschillende partijen om de bevolking van Jemen hulp te bieden, ook (juist) nu het coronavirus ons werk nog moeilijker maakt.

U kunt helpen:

HELP MEE

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Meer weten over wat CARE in diverse landen en werelddelen onderneemt? Hieronder kunt u verder lezen.

Nieuwsbrief