Filipijnen

Filipijnen

Wat is er aan de hand

Door klimaatverandering vinden er steeds vaker natuurrampen plaats in de Filipijnen. Zo razen er jaarlijks 20 tyfoons over de eilandengroep en zijn er periodes van extreme droogte. Het leed en de schade zijn elke keer enorm. Onnodig veel levens worden geëist. Huizen worden met de grond gelijk gemaakt en bronnen van inkomsten gaan verloren. In 2013 bijvoorbeeld richtte de orkaan Haiyan enorm schade aan: een derde van de rijstvelden, 33 miljoen palmbomen en 30.000 boten werden vernield.

Niet alleen de directe schade van het natuurgeweld is voelbaar. Zo bestaat na een tropische storm nog lange tijd het gevaar voor een uitbraak van epidemieën als gevolg van het vervuilde overstromingswater. Op die manier blijven gemeenschappen kwetsbaar en kunnen ze zich moeilijk wapenen tegen een onvermijdelijke nieuwe ramp.

Wat doet CARE

We verlenen noodhulp en zorgen er voor dat de gevolgen van rampen voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen worden beperkt. We ondersteunen families en gemeenschappen om zich beter voor te bereiden op mogelijke rampen en verandering van het klimaat. Dit kan door bijvoorbeeld mensen te helpen over te stappen op het verbouwen van andere gewassen die minder kwetsbaar zijn en meer opbrengen, door waarschuwingssystemen aan te leggen, of door meer stevige huizen te bouwen die minder snel verwoest worden. Verder is beleidsbeïnvloeding een belangrijk instrument om overheden bewust te maken van klimaatveranderingen en om hiervoor concrete oplossingen te dragen.

Wil je mensen in nood in de Filipijnen steunen, doneer dan een symbolisch CARE pakket op onze Noodhulpfonds website.