Wereldwijde hongercrisis: Nu handelen is nodig om een ernstige hongersnood af te wenden

De wereld staat momenteel voor veel uitdagingen. Een van de meest urgente problemen is honger. Droogte in de Hoorn van Afrika, zoals in Somalië en Soedan, maar ook het conflict in Oekraïne, hebben geleid tot hoge voedselprijzen en tekorten aan basisbenodigdheden zoals gas en meststoffen. De crisissituatie neemt in rap tempo toe: bijna 90 landen hebben op dit moment te maken met voedseltekorten. Tientallen miljoenen families – en vooral vrouwen en meisjes – kampen met ernstige honger.

Foto: CARE/Georgina Goodwin

CARE vraagt internationaal aandacht voor deze hongercrisis. Het doel van CARE International is om mensen in meer dan 38 landen te bereiken met noodhulp en voedselpakketten. Zodat zij de kans krijgen hun gezin te voeden met ten minste drie maaltijden per dag. We dringen er daarom op aan om snel actie te ondernemen en CARE te steunen, zodat we onze bestaande noodhulpverlening verder kunnen uitbreiden en meer mensen bereiken. Want alleen door samen te werken pakken we dit urgente probleem aan.

“CARE is bezorgd over de situatie in bijna 90 landen, die op dit moment te maken hebben met ernstige voedseltekorten. Alleen door onze noodhulpverlening op te schalen, kunnen we een hongersnood helpen af te wenden. Het is typerend voor onze aanpak om bijzondere aandacht te hebben voor de behoeften van vrouwen en meisjes. Want ook in deze hongercrisis zijn zij het die het hardst worden getroffen. We doen wat nodig is en brengen levens in veiligheid waar we kunnen.”

Nok van de Langenberg, hoofd humanitaire actie bij CARE Nederland

Alle donaties zijn van betekenis en worden daar ingezet waar de nood het hoogst is.

Complex probleem met vele oorzaken

Deze hongercrisis is een complex probleem en kent vele oorzaken. Het is van groot belang dat de ernst van de situatie voor iedereen duidelijk is. Het is belangrijk om te weten hoe we hier zijn beland en waarom deze crisis zo wijdverspreid is.

In het afgelopen decennium hebben verschillende regio’s van de wereld te maken gehad met extreme droogte en andere effecten van klimaatverandering. Dat heeft geleid tot voedseltekorten. Vervolgens kreeg de wereld in 2020 een enorme klap te verwerken vanwege het coronavirus. Binnen enkele maanden werden tot wel 161 miljoen meer mensen geconfronteerd met honger – waaronder veel vrouwen en meisjes.

Daarbovenop brak in februari 2022 een conflict uit tussen twee van de belangrijkste voedselleveranciers in de wereld. Doordat de Russische en Oekraïense landbouw en voedselproductie werden verstoord, werd bijna 30 procent van de wereldwijde graantoevoer afgesneden. Doordat de handel in Russische exportproducten, zoals meststoffen en brandstof, verstoord raakte, stegen de kosten van voedsel. Dit heeft wereldwijd voor ernstige gevolgen gezorgd. Voor veel landen was dit het breekpunt. Het verbouwen of verkrijgen van voedzaam voedsel is vrijwel onmogelijk geworden voor miljoenen mensen die al in armoede leefden.

Vandaag de dag lopen 345 miljoen mensen een hoog risico voor ernstige ondervoeding. Ter vergelijking: Dat komt overeen met de hele bevolking van de Verenigde Staten.

World Food Programme rapport

Ook het World Food Programme (WFP) publiceerde onlangs een rapport waarin zij haar zorgen uitspreekt over deze voedselcrisis. In het Global Report on Food Crises (GRFC) voor 2023 wordt benadrukt dat het aantal mensen dat met acute voedselonzekerheid kampt en dringend voedsel- en bestaanszekerheid nodig heeft, toeneemt. In 2022 kampten ongeveer 258 miljoen mensen in 58 landen en gebieden met acute voedselonzekerheid op crisisniveau of erger (IPC/CH fase 3-5), tegenover 193 miljoen mensen in 53 landen en gebieden in 2021. (Bron: WFP)

Hodan Mohammed met haar zoontje, Abdirahman. Hij is hier 8 maanden oud en al ernstig ondervoed. Foto: CARE/Sarah Easter

We doen wat nodig is en brengen levens in veiligheid waar we kunnen, waaronder in de Hoorn van Afrika.

Wat doet CARE

CARE werkt wereldwijd om levens in veiligheid te brengen. We bestrijden armoede door ongelijkheid tegen te gaan. Dat doen we al bijna 80 jaar en in meer dan 100 landen.

Tijdens crisissituaties, zoals deze hongercrisis, komen we snel in actie en doen wat nodig is om mensen in nood steun te bieden. We voorzien in eerste levensbehoeften zoals voedsel en schoon drinkwater. Ons werk stopt hier niet: we zijn er ook in de periode erna en bieden mensen steun om hun leven weer op te bouwen.

CARE kiest hierin voor een aanpak waarmee mensen bijvoorbeeld beter weerbaar worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan het verstrekken van zaden van gewassen die beter bestand zijn tegen droogte. Zo hebben gemeenschappen wereldwijd een eerlijke kans om zelf aan een duurzaam bestaan te bouwen.