Samen tegen de coronacrisis

Het coronavirus treft ons allemaal. Maar de gevaren van corona komen wereldwijd extra hard aan bij de bijna 168 miljoen mensen die ook zonder het virus al noodhulp en bescherming nodig hebben als gevolg van conflicten, armoede en beperkte middelen. Dankzij uw steun zorgen we wereldwijd voor watervoorzieningen, handwasstations en voorlichting over hygiëne voor mensen die zich in de kwetsbaarste omstandigheden bevinden. 

Coronavirus en mensen in de kwetsbaarste posities

Wat als je ergens woont waar het bijna onmogelijk is om jezelf te beschermen, zoals in een vluchtelingenkamp in Irak zonder watervoorziening?

Hoe houd je 1,5 meter afstand in een overvol kamp in Gaza?

En hoe kan een Noord-Syrisch ziekenhuis zorg garanderen terwijl het te kampen heeft met luchtaanvallen en een gebrek aan middelen?

Samen zetten we ons in!

CARE  staat  sinds  1945  klaar  voor  mensen die zich in de meest kwetsbare omstandigheden bevinden op de  moeilijkste plekken ter wereld, en dat blijven we doen. Ook nu deze wereldwijde gezondheidscrisis het werk nog moeilijker maakt. In contact met lokale overheden, partners en gemeenschappen bekijken we per land de mogelijkheden om programma’s voort te zetten en uit te breiden met voorlichting over hygiënemaatregelen.

Waar wij het ergste achter de rug lijken te hebben, staan sommigen nog aan het begin. Maar ook op de moeilijkste plekken ter wereld ontstaan mooie initiatieven. Mensen zien dat ze krachtig en weerbaar om kunnen gaan met deze coronacrisis.

Hygiëne en schoon water

Met uw hulp zorgen we voor schoon water en hygiënemiddelen die moeten helpen om snelle verspreiding van het virus tegen te gaan. We hebben in het bijzonder oog voor groepen die zich in kwetsbare posities bevinden zoals ouderen, vluchtelingen en meisjes. Deze laatste groep heeft vaak een grotere taak in verzorging en verpleging en loopt daardoor een hoger risico om besmet te raken. Ook worden vrouwen meestal het hardst geraakt door een economische crisis, aangezien zij vaak laagbetaald werk doen dat als eerste in de knel komt.

Hoe kunt u helpen?

U kunt  CARE steunen om de impact van corona wereldwijd  te verminderen.  Met uw hulp plaatsen we  zeep- en handwasstations en zorgen we voor het opschalen van watervoorzieningen.

Help ook mee!