Ongezien, niet gehoord, vergeten: lijden buiten het zicht van de media

De analyse van online publicaties over crises wereldwijd, die CARE voor het vierde jaar op rij heeft gemaakt, laat zien dat een aantal landen jaarlijks terugkeert op de lijst van crises die weinig tot geen media-aandacht hebben gekregen. De top 10 van vergeten crises raakt meer dan 50 miljoen mensen in hun bestaanszekerheid. Zij lijden in stilte onder de gevolgen van klimaatverandering, natuurrampen of gewelddadige conflicten. De chronische voedselcrisis in Madagaskar voert de lijst van meest vergeten crises aan.

© CARE NIGER

Ongezien, niet gehoord, vergeten: lijden buiten het zicht van de media

Negen van de tien vergeten crises vinden plaats in Afrika, variërend van extreme droogte, gewapende conflicten tot epidemieën en voedseltekorten, met grote vluchtelingenstromen als gevolg.

Een crisis wordt een ‘vergeten’ crisis doordat het bijvoorbeeld geen toeristisch interessant gebied betreft, de regio in het kader van wereldvrede een lage prioriteit heeft, of simpelweg omdat het gebied moeilijk te bereiken is. Of het nu echter gaat om crises veroorzaakt door klimaatverandering of gewapende conflicten, in bekende of minder bekende regio’s, ze hebben één ding gemeen, namelijk ongekend veel leed voor miljoenen vrouwen, mannen en kinderen.

Nok van de Langenberg, hoofd humanitaire actie bij CARE Nederland:

“De media-aandacht voor een humanitaire ramp en de mate waarin NGO’s in staat zijn hiervoor fondsen te werven om vervolgens in actie te kunnen komen, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is lastig om fondsen te werven voor een crisis waarover het grote publiek slechts beperkt of niet geïnformeerd is. Onbekend maakt immers onbemind. Dit betekent automatisch dat NGO’s in deze gebieden maar weinig kunnen doen. Met alle gevolgen van dien, want het is niet zo dat de media-aandacht klein is omdat de crisis beperkt is. Het gaat vaak om grote humanitaire rampen met veel slachtoffers. Wanneer hulporganisaties weinig kunnen uitrichten omdat er onvoldoende financiering is, zijn de lange termijn vooruitzichten voor zo’n getroffen regio ook nog eens uitermate negatief”.

Door middel van het Suffering in Silence rapport roept CARE media, beleidsmakers en hulporganisaties op hun prioriteiten zorgvuldig af te wegen.

De top-10 onderbelichtte crises in 2019

  1. Madagaskar – als direct gevolg van de klimaatverandering hebben meer dan 2,6 miljoen mensen te lijden onder de gevolgen van droogte.
  2. Centrale Afrikaanse Republiek – als gevolg van een gewelddadig conflict wachten 2,6 miljoen mensen wanhopig op hulp.
  3. Zambia – als gevolg van klimaatverandering hebben ca. 2,3 miljoen mensen urgent voedsel nodig.
  4. Burundi – door politieke instabiliteit worstelen 1,7 miljoen mensen om hun familie te kunnen voeden.
  5. Eritrea – op de vlucht voor droogte en onderdrukking heeft meer dan de helft van alle kinderen onder vijf jaar een groeiachterstand.
  6. Noord-Korea – ‘achter gesloten deuren’ hebben circa 10,9 miljoen mensen behoefte aan voedsel, gezondheidszorg, schoon water en hygiënische voorzieningen.
  7. Kenia – meer dan 1,1 miljoen mensen hebben geen toegang tot voedsel door droogte en overstromingen.
  8. Burkina Faso – meer dan een kwart van de bevolking, circa 5,2 miljoen mensen, lijdt onder het escalerende geweld in de Sahel.
  9. Ethiopië –circa 7,9 miljoen mensen zijn door een vicieuze cirkel van rampen en honger ontheemd en ernstig ondervoed – vooral zwangere vrouwen, zuigelingen en ouderen.
  10. Het Tsjaadbekken in Afrika (Tsjaad, Kameroen, Niger en Nigeria) – door gewelddadige conflicten zijn bijna 10 miljoen mensen ontheemd en lijden honger.

Het volledige (Engelstalige) rapport kunt u hier downloaden.