Geen duurzame landbouw zonder vrouwen

Rainforest Alliance en CARE werken samen aan genderongelijkheid. Wanneer bedrijven vrouwen betrekken in hun waardeketen, zien ze dat de kwaliteit en hoeveelheid van de productie toeneemt, dat werknemers langer in dienst blijven en dat hun reputatie verbetert.

Beeld: CARE

Op dit moment is het echter zo dat vrouwen in de meeste landen slechts 60-75 procent van het loon van mannen verdienen voor hetzelfde werk. En dat ze minder toegang hebben tot kansen en middelen. Door de oorzaken van genderongelijkheid in de landbouw aan te pakken en de krachten te bundelen met geïnteresseerde marktpartners, werken Rainforest Alliance en CARE aan verbeterde productiesystemen en de economische zelfstandigheid van vrouwen.

Investeren in gelijkheid loont

Vrouwen in lage inkomenslanden hebben zelden inspraak bij financiële beslissingen. Ze hebben vaak geen toegang tot krediet, onderwijs, besluitvorming of het recht om grond te bezitten. Hierdoor hebben ze geen economische zelfstandigheid. Terwijl verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat wanneer vrouwen economisch sterker worden, hun gezinnen en gemeenschappen daarvan meeprofiteren. Over de hele wereld wordt vrouwen op deze manier de toegang ontzegd tot kansen en besluitvormingsprocessen die hun leven direct beïnvloeden.

Grondoorzaken aanpakken

Gendergelijkheid en vrouwenrechten maken integraal onderdeel uit van zowel de visie van de Rainforest Alliance als die van CARE. Onze gezamenlijke aanpak bestaat uit het identificeren van de oorzaken van genderongelijkheid en het begrijpen van de praktische manieren waarop dit invloed heeft op vrouwen en meisjes in een specifiek landschap. Samen met relevante lokale spelers (boerenbedrijven, gemeenschappen, bedrijven, ngo’s en overheden), ontwerpen en implementeren we programma’s om positieve effecten te creëren. Bovendien kenmerkt onze aanpak zich door de onderliggende grondoorzaken van ongelijkheid tegen te gaan.

Case study: gendergelijkheid voor koffieboeren in Guatemala

Zo zijn Rainforest Alliance en CARE in 2018, met financiële steun van Lidl Duitsland, een tweejarig project gestart met de Acatenango-coöperatie in Guatemala’s Chimaltenango district. De sociale normen van het land, hebben ertoe geleid dat vrouwelijke, kleinschalige koffieboeren minder toegang hebben tot land, financiën, marktinformatie, technologie en besluitvorming dan hun mannelijke tegenhangers. CARE en Rainforest Alliance werkten samen met de coöperatie om het bewustzijn over gendergelijkheid en het leiderschap van vrouwen te vergroten. Via onderstaande button is een (Engelstalige) two pager beschikbaar, die meer informatie geeft over de projectresultaten en onze aanpak.

Contact

Direct contact om samen de mogelijkheden te verkennen? Neem contact op met Richard Kooge, Manager Business Development en Innovatie bij CARE Nederland. Dat kan ook door onderstaand contactformulier in te vullen.

Laat Richard Kooge contact met mij opnemen

Vul hieronder uw gegevens in.

* Verplichte velden

Contactpersoon*
Eventuele wensen voor een samenwerking? Wanneer bent u het beste te bereiken?
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Een einde aan armoede en honger

Als we tegen 2030 een einde willen maken aan armoede (SDG1) en honger (SDG2) is er een diepgaande verandering van de mondiale voedselvoorziening en landbouw nodig volgens de VN. Een belangrijke doelstelling is daarom het verdubbelen van de landbouwproductiviteit en de inkomens voor kleinschalige voedselproducenten, waarvan de helft uit vrouwen bestaat. Kleine boeren produceren gemiddeld 50-80 procent van het voedsel in de wereld en spelen een sleutelrol in het behalen van SDG2 (geen honger). De helft van kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden bestaat uit vrouwen. Zij verzetten vaak net zoveel werk als mannen en zijn daarnaast ook nog verantwoordelijk voor reguliere taken, zoals de zorg voor het gezin en het huishouden.