Gaza: Medische evacuaties zijn een start, maar niet genoeg

Afgelopen week werden de eerste mensen geëvacueerd uit de overvolle en uitgeputte ziekenhuizen in Gaza. Hiba Tibi, landendirecteur van CARE Gaza/West Bank, vertelt dat dit een eerste stap is, maar benadrukt voornamelijk de enorme behoefte aan snellere evacuaties, humanitaire hulpverlening en een staakt-het-vuren om inwoners te beschermen.

Een meisje in het vluchtelingenkamp Khan Younis in Gaza. Foto: Grayscale Media

“Het is een opluchting dat er eindelijk medische evacuaties op gang zijn gekomen in Gaza. Zo’n 76 mensen die in kritieke toestand verkeren zijn op 1 november veilig de grens overgebracht. Maar dit is helaas slechts de top van de ijsberg: meer dan 22.000 mensen zijn gewond. De evacuaties en aanlevering van medische goederen moeten drastisch versneld worden, om zo levens te redden en te voorkomen dat mensen nog erger zullen lijden.

“Alle partijen in het conflict dienen zich te houden aan het internationaal humanitair recht.”

Hiba Tibi, landendirecteur van CARE Gaza/West Bank

De omstandigheden waar patiënten in verkeren zijn zorgwekkend. Ziekenhuizen staken hun behandelingen, omdat er bijna geen brandstof meer is. Daarnaast worden ook zij getroffen door het geweld, waardoor zorgverleners en patiënten in gevaar verkeren. Meer dan een derde van de ziekenhuizen en bijna twee derde van de eerste hulp klinieken hebben hun werk stopgezet of zijn volledig gesloten. Op 2 november raakte de brandstofvoorraad van het Turks-Palestijnse Vriendschapsziekenhuis in Gaza Stad op, waardoor bijna alle behandelingen gestaakt moesten worden. Hierdoor raakten de levens van 70 kankerpatiënten in gevaar.

Zorgverleners kunnen het aantal kritiek gewonden dat de ziekenhuizen binnenstroomt nauwelijks bijhouden. Operaties worden uitgevoerd in het donker en artsen gebruiken zaklampen om te kunnen werken. Er wordt hard bezuinigd op medicijnen, waardoor bijvoorbeeld verdovingsmiddelen amper toegediend worden.

Ondanks dat een klein aantal vrachtwagens met water, voedsel en medicijnen inmiddels Gaza is binnengekomen, is de behoefte aan noodhulp nog steeds veel groter dan waarin voorzien kan worden. Dit komt doordat de grenzen nog steeds nauwelijks geopend zijn voor hulpverlening. Ziektes verspreiden zich snel in de overvolle opvanglocaties voor vluchtelingen. De omstandigheden in de UNRWA-scholen zijn rampzalig. Schoon water, voedsel, toiletten of matrassen zijn er niet.

CARE roept nadrukkelijk op tot een staakt-het-vuren. Twee derde van de meer dan 9.000 slachtoffers in Gaza zijn vrouwen en kinderen. Humanitaire hulpverleners moeten volledige en veilige toegang krijgen tot het conflictgebied om mensen in nood te kunnen helpen. Burgers moeten toegang krijgen tot medische zorg, en er moet voorzien worden in de speciale behoeften van vrouwen en kinderen. Alle partijen in het conflict dienen zich te houden aan het internationaal humanitair recht”, aldus landendirecteur Tibi.