Eén maand oorlog in Israël en Gaza: Stop het geweld

Met een slachtofferaantal van 10.000 mensen binnen een maand tijd, zijn we getuige van een humanitaire catastrofe. Het geweld dat zich afspeelt in Israël en Gaza dreigt zich daarnaast te verspreiden naar West Bank en de rest van de regio. Palestijnse families hebben honger en dorst, het zorgsysteem staat op instorten en de families van 240 Israëlische gegijzelden wachten nog steeds wanhopig op nieuws.

Een Palestijns jongetje in zijn tent in het vluchtelingenkamp Khan Younis in Gaza. Foto: Grayscale Media

CARE roept op tot het vrijlaten van de gegijzelden, een onmiddellijk staakt-het-vuren vanuit alle partijen, vrije en veilige toegang tot Gaza voor humanitaire hulpverleners en de evacuatie van gewonden en zieken. Dit wrede geweld moet nu stoppen. Alle partijen in het conflict moeten zich aan hun plicht houden om de levens van onschuldige burgers te beschermen.

“Mijn collega’s in Gaza vertellen dat ze water moeten drinken uit zwembaden, dat hun kinderen alsmaar huilen omdat ze geen eten hebben en dat de nachten wel een horrorfilm lijken door de continue bombardementen en luchtaanvallen.”

Hiba Tibi, Landendirecteur van CARE Gaza/West Bank

“Net zoals de 2,3 miljoen anderen in Gaza, weten zij niet of ze de volgende dag, of zelfs het volgende uur, nog zullen leven. Dit conflict doodt kinderen en berooft miljoenen mensen van hun waardigheid. Het is nú tijd om onze gemeenschappelijke menselijkheid te beschermen. We hebben een onmiddellijk staakt-het-vuren nodig en humanitaire noodhulp moet veilig en ongehinderd Gaza binnen kunnen komen”, aldus Tibi.

In Israël zijn 1.400 mensen omgekomen, waarvan de meesten op 7 oktober. Volgens het Ministerie van Gezondheid in Gaza zijn daar inmiddels meer dan 10.000 mensen omgekomen, van wie meer dan 4.000 kinderen en 2.550 vrouwen. Een recordaantal humanitaire hulpverleners en zorgverleners is gestorven gedurende de afgelopen 31 dagen.

De mensen in Gaza waren al afhankelijk van humanitaire noodhulp voordat het conflict escaleerde. Sinds de escalatie van afgelopen maand zijn zij volledig afgesloten van de rest van de wereld, waardoor ze amper schoon water, voedsel, brandstof, elektriciteit en medische middelen hebben.

6 op de 10 mensen in het gebied zijn op de vlucht, waarvan velen in overvolle schuilplaatsen verblijven waar ziektes zich snel kunnen verspreiden. Zorgverleners kunnen het aantal mensen dat de ziekenhuizen binnenstroomt nauwelijks bijhouden. Gewonden liggen in de gangen op de grond. Artsen gebruiken zaklampen om operaties uit te voeren, zonder desinfectie- of verdovingsmiddelen. Het in elkaar stortende zorgsysteem en de barre leefomstandigheden vergroten het risico op sterfte van moeders en/of baby’s tijdens en vlak na de geboorte. En die kans was al hoog in Gaza.

Een Palestijnse man in het vluchtelingenkamp Khan Younis in Gaza. Foto: Grayscale Media

Burgers, inclusief kinderen, gewonden, mindervaliden, ouderen, kankerpatiënten en mensen met een chronische ziekte kunnen nergens naartoe. Tienduizenden mensen zitten opgesloten in het geweld. Het is nergens veilig in Gaza.

CARE blijft alle betrokken partijen oproepen om zich aan hun verantwoordelijkheden en plichten binnen het internationaal humanitair recht te houden. Dit betekent dus ook dat de gegijzelden, die nog steeds vermist worden na de afschuwelijke aanval in Israël een maand geleden, direct en ongedeerd vrijgelaten moeten worden. Het gijzelen van mensen is een duidelijke schending van het internationaal recht.

“Vandaag zijn wij allen getuige van het onvoorstelbaar lijden van burgers in Gaza, voor wie het internationaal recht bescherming biedt. Over dit recht valt niet te twisten; het moet gerespecteerd worden.”

Sofia Sprechmann-Sineiro, Secretaris-Generaal van CARE International

“Water en elektriciteit moeten terug aangesloten worden, zieken en gewonden moeten worden geëvacueerd en humanitaire noodhulp moet het conflictgebied op een veilige manier en in groten getale binnen kunnen komen. Een onmiddellijke staakt-het-vuren is nodig om te voorkomen dat er nog veel meer levens verloren zullen gaan”, concludeert Sprechmann-Sineiro.

CARE in Gaza

CARE is sinds 1948 actief in West Bank en Gaza. We kennen de situatie en brengen levens in veiligheid waar we kunnen. We komen snel in actie en doen wat nodig is om mensen in nood bij te staan. CARE West Bank/Gaza verleent humanitaire noodhulp, zoals water, voedsel en medische zorg, in het gebied. Daarnaast heeft CARE West Bank/Gaza langlopende projecten in Gaza die zich richten op de economische ondersteuning van vrouwen en jongeren.

Ook nu staat CARE klaar om noodhulp te verlenen in Gaza. Samen met haar partners van de Dutch Relief Alliance zal CARE noodhulp leveren in de vorm van onder andere schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, psychosociale ondersteuning, medische zorg en cash. Zodra de situatie veilig genoeg is en toegang wordt verleend aan hunanitaire hulpverleners, start de noodhulp van CARE in Gaza direct.