Dutch Relief Alliance start gezamenlijke respons in Libië

Een samenwerkingsverband van organisaties achter de Dutch Relief Alliance (DRA), bestaande uit CARE Nederland, Cordaid, Stichting Vluchteling en Terre des Hommes, slaan de handen ineen om te reageren op de snel verslechterende humanitaire situatie sinds storm Daniel het oosten van Libië trof.

Foto: Abdomenum Aljhemy/CARE

Deze Acute Gezamenlijke Respons begon op 17 september en zal zes maanden duren. Levensreddende activiteiten worden uitgevoerd in het oosten van Libië en omvatten schoon water, voorzieningen voor sanitair en hygiëne, gezondheidszorg, noodvoedsel, onderdak, noodartikelen en cash-hulp.

Storm Daniel Libië

Op 10 september raakte Libië getroffen door Storm Daniel, wat resulteerde in ernstig natuurgeweld, waaronder krachtige winden en plotselinge, hevige regenval die verschillende noordoostelijke gebieden van het land troffen. De storm veroorzaakte naar verluidt aanzienlijke schade aan de infrastructuur, waaronder het wegennet, verstoorde het telecommunicatienetwerk en deed vele duizenden mensen vluchten.

Volledige wijken in Derna werden weggevaagd, samen met hun inwoners, als gevolg van overstromingen nadat twee verouderde damconstructies instortten. Dit leidde tot een catastrofale situatie waarvan de exacte omvang nog steeds niet volledig duidelijk is. Er wordt geschat dat vele duizenden mensen hun leven hebben verloren en als vermist worden beschouwd. In de getroffen gebieden zijn maar liefst 35.000 mensen ontheemd geraakt. De inspanningen van de Dutch Relief Alliance zullen zich concentreren op de steden Bersis, Bujarrar, Tolmeita, Albayyadah, Albaya, Shahat en Derna.

CARE in Libië

CARE is sinds 2021 actief in Libië. We zijn vertrouwd met het land en de behoeften van de bevolking. Daarom bieden we direct noodhulp. Ook nu zijn we ter plaatse, en staan klaar om zo snel mogelijk noodhulp te verlenen in de vorm van onder andere voedsel, onderdak, schoon drinkwater en hygiënepakketten.

Dutch Relief Alliance

De samenwerkende organisaties achter deze respons van de Dutch Relief Alliance (DRA), bestaande uit CARE Nederland, Cordaid, Stichting Vluchteling en Terre des Hommes.