Drie maanden na de aardbevingen in Turkije en Syrië: crises houden aan

Drie maanden nadat de aardbevingen van 6 februari jl. het dagelijkse leven in Turkije en Noordwest-Syrië op z’n kop zette, blijft de humanitaire nood in de getroffen regio hoog. Er vielen meer dan 60 duizend doden. Nog eens duizenden anderen raakten gewond. Wegen, winkels, instellingen en meer werden verwoest.

Verwoesting in Gaziantep, Turkije, na de dodelijke aardbevingen in februari 2023. Foto: Mutlu Yetkin/CARE

“Voor Noordwest-Syrië zijn deze aardbevingen een ware tragedie. De behoeften van de miljoenen mensen die voor de ramp al binnen de eigen landsgrenzen op de vlucht waren, zijn alleen maar verder verergerd. Ik ben met name bezorgd over de zware gevolgen op degenen die nu op humanitaire steun rekenen om in hun dagelijkse behoeften voor voedsel, water en onderdak te kunnen voorzien – vooral als het om vrouwen en kinderen gaat.


Aanhoudende problemen, zoals een tekort aan drinkwater en gebrek aan goede hygiënische voorzieningen, vormen serieuze risico’s voor de gezondheid; vooral voor degenen die in onofficiële kampen verblijven”, zegt Sherine Ibrahim, Country Director van CARE Turkije.

Combinatie van uitdagingen

Naar schatting moeten meer dan 500 duizend huizen in Turkije dringend worden gesloopt, zijn ze reeds ingestort of ernstig beschadigd. De economische schade voor de getroffen huizen alleen bedraagt al 54,7 miljard USD. In Noordwest-Syrië zijn meer dan 10.600 beschadigde gebouwen geregistreerd; er moet zo’n 650 duizend kubieke meter puin worden geruimd.

“Ik ben met name bezorgd over de zware gevolgen op degenen die nu op humanitaire steun rekenen om in hun dagelijkse behoeften voor voedsel, water en onderdak te kunnen voorzien – vooral als het om vrouwen en kinderen gaat.”

Sherine Ibrahim, Country Director van CARE Turkije

De situatie voor mensen in zowel Turkije als Noordwest-Syrië, die al te lijden hadden onder inflatie en een wankelende voedselzekerheid in de regio, is door de aardbevingen drastisch verslechterd.

Wat ook meespeelt, is de cholera-uitbraak in Syrië, die al voor de recente aardbevingen plaatsvond. De ziekte vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Vooral omdat de lokale gezondheidszorg na 12 jaar conflict extreem belast is. Dit alles vormt een combinatie van uitdagingen en werkt meerdere crises in de hand.

“Gezien de omvang van de ramp in Turkije en Noordwest-Syrië, zal het jaren duren om in samenwerking met de getroffenen aan herstel te werken. CARE zal alles in het werk stellen om verdere verslechtering van de situatie te voorkomen. Bijvoorbeeld door mensen te ondersteunen in het terugkeren naar veilige huizen, maar ook om hun leven weer op te bouwen,”
vertelt Sherine Ibrahim.