Conflict verergert de humanitaire situatie in Soedan

Ondanks een tijdelijk staakt-het-vuren op zondag 16 april jl., heeft het voortdurende geweld in Soedan geleid tot meer doden en gewonden. Het gewapende conflict, dat plaatsvindt in en rond woonwijken, is zorgwekkend omdat met name veel burgers door het geweld worden getroffen.

Foto: CARE/Josh Estey

Vrouwen en meisjes

CARE maakt zich grote zorgen over de veiligheid en het welzijn van de Soedanese gemeenschappen – en in het bijzonder over vrouwen en meisjes in het land. Tot nu toe zijn er volgens berichten bijna 200 doden en 1.800 gewonden gevallen. CARE veroordeelt het aanhoudende geweld en roept op tot een staakt-het-vuren en prioriteit voor de bescherming van burgers.

Het geweld verergert een al moeilijke humanitaire situatie in Soedan. Momenteel kunnen meer dan 11 miljoen mensen nauwelijks aan de minimale voedselvereisten voldoen. Bijna vier miljoen kinderen onder de vijf jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven lijden aan acute ondervoeding. Droogte, overstromingen en ziekte-uitbraken hebben de humanitaire situatie verder verslechterd.

“Soedan staat momenteel voor een humanitaire crisis met meer dan 15 miljoen mensen die hulp nodig hebben. We maken ons specifiek grote zorgen over de impact die het aanhoudende gewapende conflict heeft op het leven van vrouwen en meisjes. Zij worden onevenredig zwaar getroffen door geweld; vooral wanneer ze gedwongen worden om hun huizen en gemeenschappen te ontvluchten. Dit maakt hen kwetsbaar voor verdere schade. We roepen alle betrokken partijen op ervoor te zorgen dat alle burgers, vooral vrouwen en meisjes, beschermd worden tegen alle vormen van geweld en uitbuiting.”

Kate Maina-Vorley, regionaal directeur voor Oost- en Centraal-Afrika bij CARE International

CARE in Soedan

CARE werkt sinds 1979 in gemeenschappen over heel Soedan. Tussen juli en december 2022 heeft CARE in Soedan 147.000 mensen bereikt met gezondheidsdiensten, 15.900 mensen met ondersteuning op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, en 465.400 mensen met water-, sanitatie- en hygiënediensten.

CARE had sommige van zijn activiteiten in Soedan opgeschort, maar zal vier kantoren openen in zes van de staten waarin we actief zijn om levensreddende operaties voort te zetten op het gebied van voeding, gezondheid, water, sanitatie en hygiëne.

CARE roept alle partijen op om te werken aan een blijvende vredesoplossing in Soedan voor toekomstige generaties. We staan achter het Soedanese volk, in het bijzonder vrouwen en meisjes, en zullen blijven pleiten voor hun rechten en welzijn, ook nadat het conflict is opgelost.