Deze week ziet u CARE op televisie!

Vanaf zaterdag 12 augustus tot en met vrijdag 18 augustus zijn we te zien op televisie via de zendtijd van Socutera. Het programma zendt spots van erkende goede doelen uit op NPO 1, 2 en 3. De reclamespot geeft deze week aandacht aan het werk van CARE. Tijdens de spot worden de verhalen van Siraab uit Somalië en Dokter Ivy uit de Filipijnen verteld. Twee vrouwen die hard geraakt worden door de gevolgen van klimaatverandering.

Extreme droogtes in Somalië

Het verhaal van Siraab laat de uitdagingen zien waarmee veel gezinnen in Somalië dagelijks worden geconfronteerd. Het land wordt geteisterd door droogtes die worden versterkt door klimaatverandering. Het gevolg hiervan is dat oogsten mislukken, vee sterft en er nauwelijks schoon drinkwater beschikbaar is.

CARE werkt al sinds 1981 in Somalië. We zorgen er onder meer voor drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daarnaast geven we trainingen over het duurzaam omgaan met bijvoorbeeld landbouwgrond. Zo vergroten we de voedselzekerheid voor gemeenschappen in het land.

Het droge landschap zoals dat er in grote delen van Somalië uitziet.

Tyfonen in de Filipijnen

De Filipijnen worden al jaren getroffen door heftige tyfonen die over de eilandenstaat heen razen. Eind juli 2023 was het tyfoon Doksuri die verwoestingen aanbracht. 2 jaar geleden werden de Filipijnen ook al geraakt door tyfoon Odette. Het ziekenhuis van Dokter Ivy leed enorme schade door tyfoon Odette.

Mede dankzij de steun van CARE is het ziekenhuis van Dokter Ivy direct weer hersteld. Na natuurrampen zoals tyfonen Odette en Doksuri, zijn we direct aanwezig om noodhulp te verlenen. Vervolgens zijn we er ook om te werken aan de wederopbouw van getroffen gebieden en steunen we gemeenschappen bij het weerbaarder worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het is typerend voor de aanpak van CARE om in al onze werkzaamheden speciale aandacht te hebben voor de specifieke behoeften van vrouwen en meisjes.

Tyfoon Odette raakte de Filipijnen, 600 duizend mensen raakten hun huis kwijt.

Bekijk de volledige video