Aardbevingen Syrië en Turkije: CARE levert noodhulp aan beide zijden van de grens

Samen met de Turkse autoriteit voor rampen- en noodbeheer (AFAD) is CARE op 8 februari begonnen met de distributie van thermische kleding, dekens, drinkwater, hygiënekits en draagbare toiletten. We leveren aan duizenden getroffenen in verschillende provincies. CARE zorgt daarnaast in verschillende gemeenten in Şanlıurfa, Gaziantep en Adana voor 56 ton rijst, linzen en bulgur, maar ook voor 16 ton meel.

Zending van de eerste noodhulp-artikelen via een samenwerkingspartner van CARE (FCDO) om te reageren op de aardbeving in Turkije en Syrië. Foto: Tarek Satea

Noodhulp in Turkije

Verspreid over de 10 zwaar getroffen Turkse provincies, wonen meer dan 13 miljoen mensen. Hiervan is zo’n 11,5 procent Syrische vluchteling. Deze ramp heeft alle inwoners evenredig hard getroffen.

CARE geeft de hoogste prioriteit aan de zwaarst getroffen plaatsen, waaronder Hatay en Islahiye. In het verwoeste Hatay heeft CARE de meest urgente behoeften in kaart gebracht. Hiermee kan er specifieker en doeltreffender noodhulp worden verleend. Ook in Islahiye, in het zuidoosten van Turkije, zal CARE een soortgelijk onderzoek uitvoeren.

Getroffenen maken vuur om zich op te kunnen warmen, en leden van het noodhulpteam zoeken naar mensen onder het puin in Hatay, Turkije. Foto: Grayscale Media

Noodhulp in Syrië

De behoeften in het noordwesten van Syrië zijn net zo dringend. De samenwerkingspartners van CARE Turkije zijn onmiddellijk na de aardbevingen in actie gekomen. Sinds 7 februari hebben de lokale partners van CARE in Noordwest-Syrië voor noodhulpactiviteiten gezorgd, zoals het opzetten van een collectieve noodopvanglocatie, maar ook voor watertransport en afvalbeheer. Met deze activiteiten is aan minstens 83.500 mensen steun geboden.

Ook CARE Turkije heeft sinds 10 februari nauw samengewerkt met haar partners om tenten, matrassen, dekens, keukengerei, zonnelampen en hygiënekits te leveren. Deze middelen werden verdeeld onder tienduizenden mensen in de zwaarst getroffen gebieden in het noordwesten van Syrië.

Hulpverlener geeft een noodhulppakket aan een vrouw voor haar tent. Deze hygiënepakketten zijn uitgedeeld in Jisr Alshoghor, Maland in Noordwest-Syrië door CARE’s partner Shafak. Foto: Shafak

Effect op vrouwen en meisjes onevenredig groot

Al voordat de aardbevingen plaatsvonden, waren de omstandigheden in Noordwest-Syrië zorgwekkend. Bijna 90 procent van de 4,6 miljoen inwoners van de regio is afhankelijk van humanitaire hulp. Meer dan 60 procent hiervan bestaat uit mensen die in eigen land dakloos en op de vlucht zijn – waarvan de meerderheid uit vrouwen en kinderen bestaat. Zoals bij alle humanitaire crises, hebben ook deze aardbevingen een onevenredig groot effect op vrouwen en meisjes.

“De noodhulpverlening van CARE vindt aan beide zijden van de grens plaats. We doen ons uiterste best om het lijden van gemeenschappen in nood te verlichten. Denk aan de levering van basisvoedingsmiddelen, zoals meel aan bakkerijen zodat ze weer brood beschikbaar kunnen stellen. Maar denk ook aan de levering van essentiële artikelen, samen met onze partners, waarmee we mensen onder meer van dekens en matrassen voorzien. In de met spoed opgezette noodopvanglocaties, worden mensen opgevangen die door de aardbevingen in Noordwest-Syrië dakloos zijn geraakt en op de vlucht zijn.”

Sherine Ibrahim, Country Director, CARE Turkije.

Direct in actie

Onmiddellijk nadat de eerste aardbevingen hadden plaatsgevonden, heeft CARE extra middelen ter beschikking gesteld en bestaande programma’s aangepast. Dat deden we om zo doeltreffend mogelijk te kunnen reageren in Noordwest-Syrië en tegelijkertijd de hulpverlening in Turkije te ondersteunen.

CARE’s partner International Humanitarian Relief Association (IYD) deelt non-food kits uit aan mensen die getroffen zijn door de aardbeving in Noordwest Syrië. Foto: IYD

CARE blijft noodhulp verlenen met onder andere geld, onderdak en persoonlijke hygiëne-artikelen. We doen er alles aan om mensen ondersteuning te bieden om deze noodsituatie zo goed mogelijk door te komen.

Voedselzekerheid

Voorafgaand aan de aardbevingen was de voedselzekerheid in Zuid-Turkije en Noordwest-Syrië al ontzettend kwetsbaar. Vooral in gezinnen met een vrouw aan het hoofd en voor Syrische vluchtelingen. Recordhoge prijsstijgingen voor voedselpakketten, brandstof en transport zijn hiervan belangrijke oorzaken. Degenen die nu hun huis zijn verloren, hebben ook geen bezittingen meer. Dat zal zowel op korte als op lange termijn gevolgen hebben voor het herstel van mensen, vooral voor vrouwen; zij hebben minder mogelijkheden om in hun levensonderhoud te voorzien.

Vrouw tekent document voor andere zittende vrouw Voucher distributie uitgevoerd door CARE’s partner Shafak als onderdeel van de hulpverlening in Noordwest Syrië. Foto: Shafak

Verslechterde omstandigheden nog jaren voelbaar

De cholera-uitbraak in Syrië, voorafgaand aan de aardbevingen, blijft een bedreiging vormen voor de volksgezondheid in de regio. Die situatie verergerde door de grote schade die de aardbevingen hebben veroorzaakt aan onder meer infrastructuur voor water, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

Deze nieuwe, verslechterde omstandigheden zullen de komende tijd voelbaar blijven. Het zal het vermogen om aan de toegenomen behoeften van alle getroffen bevolkingsgroepen te voldoen nog jaren beperken.