Met uw gift ondersteunen we mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan.
U draagt bij aan:

Vrouwelijk ondernemerschap

CARE zet zich in voor gelijke kansen en een sterkere economische positie voor vrouwen. Met uw donatie ondersteunen we vrouwen bij het opzetten of uitbreiden van een onderneming.

Humanitaire noodhulp

In gebieden die getroffen zijn door natuurrampen of oorlog, bieden we noodhulp. Ook steunen we gemeenschappen bij duurzame wederopbouw. Dit doen we zij aan zij met andere (lokale) organisaties.

Voorbereiding op natuurgeweld en klimaatverandering

In arme gebieden helpen we gemeenschappen om zich zo goed mogelijk aan te passen aan klimaatverandering. Door een goede voorbereiding op natuurgeweld, redden we levens en voorkomen we verlies van huis en haard.

Inspraak in besluitvorm

Met uw hulp zetten we ons in voor stabiele en veilige samenlevingen, waarin iedereen mee kan doen en gehoord wordt. We ondersteunen de allerarmsten, en vrouwen in het bijzonder, bij het krijgen van betere toegang tot zaken als scholing, zorg en schoon drinkwater.