Jouw steun draagt bij aan:

Vrouwelijk ondernemerschap

We geven vrouwen de kans om ondernemer te worden zodat ze voor hun gezin kunnen zorgen.

Noodhulp

We geven mensen in ramp- en conflictgebieden onderdak, voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Voorbereiding op natuurgeweld en klimaatverandering

Wij helpen de meest kwetsbare gemeenschappen om zich preventief op eigen kracht te kunnen voorbereiden op natuurgeweld en klimaatverandering.

Inspraak in besluitvorming

Wij helpen de allerarmsten invloed te krijgen op belangrijke beslissingen en keuzes die hun leven aangaan.