Uw steun draagt bij aan:

Vrouwelijk ondernemerschap

Door vrouwen te ondersteunen bij het opzetten of uitbreiden van een onderneming draagt CARE bij aan een sterkere economische positie voor vrouwen en meer kansengelijkheid.

Humanitaire noodhulp

We verlenen noodhulp in gebieden die getroffen zijn door natuurrampen of oorlog. Naast noodhulp ondersteunen we gemeenschappen ook bij duurzame wederopbouw. Zij aan zij met andere (lokale) organisaties.

Voorbereiding op natuurgeweld en klimaatverandering

Wij helpen de meest kwetsbare gemeenschappen om zich preventief op eigen kracht te kunnen voorbereiden op natuurgeweld en klimaatverandering.

Inspraak in besluitvorm

De allerarmsten, en vrouwen in het bijzonder, in staat hun stem te laten horen en betere toegang te krijgen tot zaken als scholing, zorg en schoon drinkwater.