Sierra Leone

Sierra Leone is één van de armste landen ter wereld. De meeste mensen moeten hier rondkomen van minder dan een Euro per dag. Een lange burgeroorlog heeft diepe sporen achtergelaten. Daarnaast hebben ziektes als cholera, malaria en ebola veel levens geëist.  

Jolly 69 jaar uit Sierra Leone met haar kleinkinderen voor wie ze zorgt

In een burgeroorlog die van 1991 tot begin 2002 duurde, werden veel kinderen ingezet als kindsoldaat en vielen duizenden doden. Sindsdien is het rustiger, maar de situatie blijft kwetsbaar. Het land heeft te maken gehad met verschillende gezondheidscrises. Uitbraken van cholera en ebola hebben veel mensen het leven gekost. Malaria is nog steeds de grootste doodsoorzaak in Sierra Leone, vooral jonge kinderen sterven er vaak aan.

CARE in Sierra Leone

Vlak na de onafhankelijkheid in 1961 startte CARE voedselprogramma’s voor kinderen in Sierra Leone. Ook tijdens de burgeroorlog die van 1991 tot 2002 duurde, boden we noodhulp.

Sindsdien werken we in Sierra Leone aan vredesopbouw en herstel. We zoeken hierbij structurele oplossingen. Door armoede en ongelijkheid bij de wortel aan te pakken, helpen we gemeenschappen een betere toekomst op te bouwen.

Dit doen we door het bieden van steun voor voedselzekerheid, gezondheidszorg en de economische positie van groepen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Daarnaast schenken we binnen onze programma’s aandacht aan goed bestuur en gelijkheid tussen alle mensen.

Gezondheidszorg verbeteren

Betere gezondheidszorg is hard nodig in Sierra Leone want cholera, malaria en ebola kost veel mensen het leven. Om de gezondheidszorg te versterken, richt CARE zich op:

  • Betere voeding
  • Inentingen tegen virussen
  • Behandelingen tegen malaria
  • Betere zorg voor (jonge) moeders en kinderen

We trainen gezondheidswerkers in Sierra Leone en werken samen met gemeenschappen, de lokale overheid en partnerorganisaties. Zo dragen we bij aan betere zorg en helpen we de verspreiding van dodelijke virussen zoals ebola tegen te gaan.