Madagaskar

Het eiland Madagaskar, in het oosten van Afrika, is een van de armste landen ter wereld. Door lange periodes van droogte heeft niet iedereen genoeg te eten. Meer dan 80 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens van 1,25 Amerikaanse dollar per dag.

Maho, Armeline en Miza, drie vrouwen die in de landbouw werken in Madagaskar

In Madagaskar verdienen de meeste mensen hun geld met het verbouwen van koffie, gevolgd door cassave, vanille en rijst. Maar door mislukte oogsten en het achterhaalde gebruik van landbouwgrond raken mensen hun inkomen kwijt en is er een tekort aan voedsel.

Steun aan groepen die zich in de kwetsbaarste posities bevinden, in Madagaskar

Sinds 1992 biedt CARE met verschillende programma’s steun aan de groepen die zich in de kwetsbaarste posities bevinden, in Madagaskar. We hebben speciale aandacht voor de positie van vrouwen en jongeren. En ook de gevluchte bevolking die terugkeert, kan rekenen op onze steun.

We ondersteunen onder meer op de volgende vlakken:

  • Noodhulp
  • Wederopbouw en ontwikkeling
  • Voorkomen van seksueel en gendergerelateerd geweld

Positie van vrouwen en meisjes versterken

CARE maakt zich sterk voor de rechten van vrouwen en meisjes in Madagaskar. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat ze eerlijke toegang hebben tot gezondheidszorg. Ook bieden we speciale zorg en ondersteuning aan vrouwen die door (seksueel) geweld zijn getroffen.

Daarnaast helpen we vrouwen zelf een inkomen te verdienen. Dit doen we bijvoorbeeld door spaar- en leengroepen op te zetten, zodat vrouwen een eigen onderneming kunnen starten. Zo bouwen vrouwen in Madagaskar aan een betere toekomst.