Ecuador

Natuurrampen zoals aardbevingen, overstromingen en landverschuivingen komen veel voor in Ecuador. Bovendien kampt het land met economische problemen. Vooral het platteland heeft hiermee te maken. Bij een natuurramp worden zij het hardst getroffen. Daarnaast heeft Ecuador te maken met grote groepen vluchtelingen uit Venezuela. Dit zet het land onder druk.

Vluchteling in Ecuador met twee jonge kinderen

Natuurrampen in Ecuador: risico verkleinen

CARE werkt sinds 1962 in Ecuador. We ondersteunen mensen die op het platteland wonen. CARE begeleidt deze mensen zich beter te kunnen voorbereiden op natuurrampen. We verkleinen de risico’s door mensen te helpen bij het vinden van praktische oplossingen.

Daarnaast helpen we lokale overheden om vooruit te kijken naar risico’s. Zodat ze beter zijn voorbereid. Door het effect van een toekomstige ramp te verkleinen, worden er minder mensen getroffen en worden mensen minder zwaar getroffen. Ook is er minder schade aan gebouwen, wegen en landbouwgrond.

Noodhulp aan Venezolaanse vluchtelingen

Door inernationaal samen te werken, biedt CARE de gevluchte Venezolanen voedsel, schoon drinkwater, bad- en toiletspullen, bescherming en geld. CARE-medewerker Sofia Sprechmann vertelt vanuit Ecuador over de situatie van de Venezolaanse vluchtelingen en hoe we ze hulp bieden: