Ik teken de belofte

en kies voor gelijkwaardigheid

Ik beloof, aan mezelf en anderen, dat ik me inzet voor een wereld die veilig is voor vrouwen. Waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld. Ik beloof dat ik intimidatie, geweld of onrecht tegen vrouwen nooit goedpraat, tolereer of negeer. Dat ik moed toon en ingrijp als ik getuige ben  van onrecht tegen een vrouw. Ik geloof dat een samenleving die veilig is voor vrouwen, zorgt voor gelijke kansen. Zodat iedereen zich onafhankelijk kan ontplooien en een sterkere positie krijgt binnen onze samenleving. Ik kies voor gelijkwaardigheid en teken de belofte. 

Aanhef
 

Kies voor gelijkwaardigheid. Teken de belofte

CARE zet zich in voor een sterkere positie van vrouwen. Door de belofte te tekenen, zet ook jij je in voor een wereld waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld. Want een maatschappij die veilig is voor vrouwen, zorgt voor gelijke kansen.

Vrouwenrechten

Er is een direct verband tussen armoede en ongelijkheid. Door te werken aan gelijke rechten voor vrouwen, pakken we armoede bij de wortel aan.

Door het tekenen van de belofte zet je je in tegen intimidatie, geweld en onrecht tegen vrouwen!