Home > Over CARE > Wie we zijn

Wie we zijn

Wij zijn CARE Nederland, onderdeel van CARE International, een internationale ontwikkelingsorganisatie die actief is in 100 landen. Voortgekomen uit Amerikaanse voedselhulp aan Europa na de Tweede Wereldoorlog, zetten we ons inmiddels al 75 jaar in voor hen die dat het hardst nodig hebben.

We bestrijden armoede door ongelijkheid tegen te gaan.

CARE ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan. Daarom maken we ons sterk voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen en voor mogelijkheden om mee praten en mee te beslissen over zaken die hun levens beïnvloeden. Want een eerlijke wereld creëren we samen.

Wij werken voor de allerarmsten, de zwaarst getroffenen, de minst gehoorden. Samen met lokale partners, overheden en gemeenschappen redden we levens en creëren we duurzame verandering.

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Samen

Door de handen ineen te slaan, kunnen we snel en doeltreffend te werk gaan. Bijvoorbeeld in noodsituaties zoals rampen of in tijden van oorlog. Dit doen we onder andere middels de ‘Dutch Relief Alliance’ (DRA), een samenwerkingsverband van zestien hulporganisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Per situatie bekijken we wat de beste manier is om gezamenlijk hulp te verlenen en welke organisaties hiervoor het meest geschikt zijn.

Samen

Nieuwsbrief