Home > Help mee

Help mee

CARE ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan. We bestrijden armoede door ongelijkheid tegen te gaan.

We geven de meest kwetsbare mensen de tools om zichzelf vanuit hun eigen kracht te ontwikkelen. Zo pakken we samen de oorzaken van armoede aan. Want alleen samen zijn we krachtig genoeg om structurele veranderingen te realiseren en een menswaardig bestaan op te bouwen voor iedereen. Oók bij de allerarmsten en óók op de allermoeilijkste plekken.

Met uw steun:

 

Andere aanpak. Eerlijke wereld.

Dat is waar we al meer dan 75 jaar, werelwijd aan werken.

Zo helpt u mee:

Delen

Nieuwsbrief