Help mee

Wereldwijd leven miljoenen mensen in nood, oorlog en armoede. Zij hebben onze hulp nodig.
CARE redt levens en biedt toekomst.

We geven de meest kwetsbare mensen, specifiek vrouwen en meisjes, de tools om zichzelf vanuit hun eigen kracht te ontwikkelen. Zo pakken we samen de oorzaken van armoede aan. Want alleen samen zijn we krachtig genoeg om structurele veranderingen te realiseren en een menswaardig bestaan op te bouwen voor iedereen. Oók bij de allerarmsten en óók op de allermoeilijkste plekken.

Met jouw steun:

Wij werken vanuit de overtuiging dat we allemaal iets voor elkaar kunnen én moeten betekenen. Jouw hulp is daar hard bij nodig.

Zo help je mee: