Wat is de uitkomst van de klimaattop in Bonn?

press release: cop23

Namens Bart Weijs, klimaatexpert bij CARE Nederland 

De klimaatconferentie COP23 in Bonn zit er weer op. Uit meer dan 190 landen kwamen mensen bijeen die 2 weken lang praatten over het klimaat en weten dat we iets aan klimaatverandering kunnen doen. Samen probeerden ze afspraken te maken over hoe we precies het akkoord van Parijs* uit moeten voeren. Er zijn goede stappen gezet, maar: het is nog niet genoeg. We hebben sterkere maatregelen nodig om onder de 1,5 graad opwarming te blijven, en niet op 2 of zelfs meer uit te komen (op die koers liggen we nu).

Halve graad verschil tussen leven en dood

Een halve graad… is dat nu echt zo erg? Voor ons is het misschien alleen maar vervelend: wat meer hittegolven, of wat vaker hagelstenen zo groot als tennisballen, dat kunnen we wel hebben. Maar voor andere mensen aan de andere kant van de wereld is een halve graad een zaak van leven of dood. Door zeespiegelstijging worden eilanden onbewoonbaar – nu al. Door een warmere zee worden orkanen sterker en onvoorspelbaarder. En in een warmer klimaat valt er op sommige plekken minder regen, en op andere teveel waardoor de oogst tegenvalt of zelfs uitblijft. CARE werkt in tientallen landen met de armste en kwetsbaarste mensen die het hardst worden geraakt door verlies van huis en haard.

Focus van CARE op de Klimaattop

CARE is met een team bij de conferentie in Bonn geweest om aandacht te blijven vragen voor deze mensen, en het belang van het beperken van de opwarming tot 1,5 graad. We hebben ons in de onderhandelingen gericht op de onderwerpen die voor deze mensen het belangrijkst zijn:

  • Een akkoord over de rol van landbouw in het tegengaan van klimaatverandering (hierin stonden het westen en ontwikkelingslanden lijnrecht tegenover elkaar, maar het is gelukt om een stap voorwaarts te maken);
  • een goed werkplan om de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in klimaatbeleid te waarborgen, want zij worden nu vaak uitgesloten (dat is er gekomen);
  • en een akkoord over de compensatie voor verliezen die arme landen nu al lijden door klimaatverandering. Die compensatie moet gegeven worden door de westerse landen. Een belangrijk onderwerp voor CARE, maar de onderhandelingen daarover zitten helaas muurvast (geen akkoord dus).

We blijven strijden

De afgelopen twee weken hebben we jullie voorgesteld aan onze klimaathelden – zoals Minet, een Filipijnse vrouw die zelf alles verloor, maar in actie kwam voor haar landgenoten. Overal ter wereld zijn mensen aan het werk om klimaatverandering tegen te gaan. Maar we hebben regeringen nodig om een scherpere koers uit te zetten, om onder de 1,5 graad te blijven. De tijd dringt wel. Maar het kan nog, en zolang dit nog mogelijk is, zullen wij met onze klimaathelden blijven strijden voor die 1,5 graad – want dit gaat over de levens van miljoenen mensen wereldwijd. Het kan nog!

Kijk hier voor de campagne waarvoor we gestreden hebben tijdens de klimaattop.

*Akkoord uit 2015 waarin 174 landen afspraken maakten over het klimaat