Verklaring wangedrag

CARE Nederland is geschokt door de berichten over het wangedrag van de hulpverleners in onze sector. Het is onaanvaardbaar dat zij die anderen horen te helpen, zich schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag.

Wereldwijd zet CARE zich in om levens te redden, armoede te bestrijden en sociale rechtvaardigheid te bereiken. Als organisatie die de rechten van vrouwen en meisjes beschermt, staan wij voor een wereld waar geweld, intimidatie en misbruik te allen tijde onaanvaardbaar is.

CARE Nederland is onderdeel van de federatie CARE International en voert haar werk uit met en door andere federatieleden, landenkantoren en partnerorganisaties. CARE Nederland streeft ernaar haar medewerkers, consultants en vrijwilligers een veilige en vertrouwde omgeving te bieden. Binnen onze organisatie geldt een gedragscode die door iedere werknemer onderschreven dient te worden bij aanstelling.

Wangedrag

Naar aanleiding van de gebeurtenissen op Haïti is CARE een onderzoek gestart naar seksueel wangedrag binnen onze organisatie. In 2017 had CARE wereldwijd meer dan 9.000 medewerkers in meer dan 90 landen. Uit onderzoek is gebleken dat CARE International in het afgelopen jaar 13 meldingen van seksueel misbruik van mensen in de gemeenschappen en binnen de organisatie heeft ontvangen. Daarvan werden 8 onderbouwd. Als gevolg hiervan zijn 7 personeelsleden ontslagen, één nam zelf ontslag.

Verder zijn er 15 meldingen gemaakt van grensoverschrijdend gedrag, waarvan er 8 werden onderbouwd. 4 medewerkers zijn op basis hiervan ontslagen, twee kregen geen nieuw contract en twee kregen een waarschuwing, waarvan er één niet meer voor CARE werkt.

We nemen elke zaak die ons wordt voorgelegd zeer serieus, maar we erkennen ook dat onze organisatie en het werkveld waarin we opereren helaas vatbaar is voor fouten. We moedigen mensen binnen en buiten CARE aan om informatie uit het verleden met ons te delen.

Beleid

Ons wereldwijde beleid inzake Bescherming tegen Seksuele Uitbuiting, Misbruik en Bescherming van Kinderen beschrijft expliciet welk gedrag wij onaanvaardbaar vinden. Het geeft ook aan wat we zullen doen om beschuldigingen te onderzoeken, slachtoffers te ondersteunen en daders te straffen of door te verwijzen naar relevante autoriteiten. We blijven voortbouwen op dit beleid doordat we, samen met anderen in de sector, reflecteren en evolueren.

We hebben procedures om misbruik of intimidatie van welke aard dan ook te melden, hetzij via management of HR, hetzij via een hotline (bekend als de “CARE-lijn”). We zijn bezig om onze klachtprocedures voor onze programmadeelnemers aan te scherpen zodat beschuldigingen van seksuele intimidatie, uitbuiting of misbruik aan de orde kunnen worden gesteld. Dit stelt CARE ook in staat om deze meldingen binnen de gehele organisatie beter inzichtelijk te maken.

CARE blijft zich focussen op het verbeteren van rapportageprocedures binnen alle niveaus van de organisatie. Bij CARE zijn we volledig toegewijd aan integriteit, wat betekent dat we verantwoording verschuldigd blijven aan de mensen en partners met wie we samenwerken.

 

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met onze persvoorlichter: 06 55165962