Suffering in Silence: een rapport over 10 humanitaire rampen die het nieuws niet halen

Het afgelopen jaar was Sint Maarten prominent in het nieuws toen het te maken kreeg met de zwaarste orkaan die het eiland ooit heeft getroffen. De orkaan liet een spoor van verwoestingen achter. Nederland kwam het eiland tegemoet met 550 miljoen euro aan noodhulp en stuurde politie en marinefregatten met hulpgoederen aan boord om de slachtoffers te helpen.

Helaas krijgt niet elk conflict, oorlog of natuurramp in de wereld even veel aandacht in het nieuws. Om die reden hebben wij een rapport gemaakt van vergeten humanitaire crises wereldwijd. Landen of gebieden die nooit of amper het nieuws halen, maar waar het lijden en de gevolgen voor de bevolking groot zijn. Hoeveel zijn er jou bekend?

  1. Democratische Volksrepubliek Korea – leven met onderdrukking en honger

Ondanks dat Noord-Korea (officieel de Democratische Volksrepubliek Korea) afgelopen jaar vaak het nieuws haalde, ging dit niet over de ernstige humanitaire situatie waarin het land zich bevindt. De impact van het politieke regime samen met extreme weersverschijnselen zoals overstromingen, stijgende temperaturen of langdurige droogte is groot. 2 op de 5 Koreanen zijn ondervoed. In juli 2017 kende Noord-Korea de ergste droogte sinds 2001. Door te weinig regen zijn veel gewassen beschadigd, waardoor er nu een ernstig voedseltekort is.

  1. Eritrea – op de vlucht voor droogte en onderdrukking

Als een land als Eritrea al het nieuws haalt, heeft dit vaak te maken met Eritrese vluchtelingen die per boot de Middellandse Zee proberen over te steken. Media en ontwikkelingsorganisaties hebben nauwelijks toegang tot het Oost-Afrikaanse land. De realiteit is dat meer dan 700.000 mensen in Eritrea lijden onder de gevolgen van aanhoudende droogte en het tekort aan voedsel en water. Dit is een groot probleem omdat ongeveer 80% van de bevolking afhankelijk is van zelfvoorzienende landbouw. De gevolgen zijn groot voor vrouwen en kinderen. Zij raken ondervoed en hebben grote kans op ziekten.

  1. Burundi – geweld als voedingsbodem voor de humanitaire crisis

In Burundi zijn meer dan 400.000 mensen op de vlucht. De helft daarvan zijn kinderen. Politieke onrust en mensenrechtenschendingen teisteren het Afrikaanse land. Daarnaast zorgden extreme weersomstandigheden voor een uitzonderlijk slechte oogst in 2017. De bevolking kampt nu met een ernstig voedseltekort en toenemende voedselprijzen door deze economische en agrarische crisis.

  1. Sudan – al 13 jaar oorlog en honger

In veel delen van Sudan heerst al meer dan 10 jaar oorlog. Daarnaast heeft het land te kampen met overstromingen en droogte. Dit heeft als gevolg dat veel gezinnen worden geconfronteerd met extreme honger, voedseltekorten en beperkte toegang tot basisvoorzieningen. Bovendien biedt Sudan hulp en onderdak aan de vele vluchtelingen uit buurland Zuid-Sudan, wat grote impact heeft op het land.

  1. Democratische Republiek Congo – een stille humanitaire ramp

Conflict en oorlog is voor veel kinderen in de Democratische Republiek Congo (DRC) een alledaags verschijnsel. Geweld en interne spanningen zorgden ervoor dat in 2017 meer dan 1,7 miljoen mensen hun huis moesten ontvluchten. Meer dan 4 miljoen Congolezen zijn nu ontheemd. Bijna 2 miljoen kinderen lijden aan ernstige acute ondervoeding. Bovendien hebben weinig Congolezen toegang tot schoon (drink)water, waardoor ziektes als cholera en malaria snel uitbreken.

  1. Mali – nog altijd afhankelijk van humanitaire hulp

5 jaar na het conflict in het noorden van Mali kampt het land nog steeds met een hoge mate van onveiligheid. Door het moeizame vredesproces en zwakke bestuur zijn nog veel gemeenschappen afhankelijk van humanitaire hulp. Zij hebben moeilijk toegang tot voedsel, water, gezondheidszorg en onderwijs. 52.000 Malinezen zijn ontheemd en meer dan 140.000 Malinese vluchtelingen verblijven in buurlanden.

  1.  Vietnam – een verwoestbare tyfoon

Hoewel het een van de meest krachtige stormen in het afgelopen decennium was, is er weinig bekend over Tyfoon Doksuri. In september 2017 trof 7 provincies in Vietnam. Het gevolg was dat honderdduizenden huizen onder water liepen en daken beschadigd raakten. Doksuri zorgde ervoor dat ongeveer 1,5 miljoen mensen zonder stroom kwamen te zitten. Woningen, scholen en openbare gebouwen waren extreem beschadigd. Ook werd meer dan 11.000 hectare aan rijstvelden en andere gewassen overspoeld als gevolg van Tyfoon Doksuri.

  1. Tsjaadmeer – conflict en ondervoeding is de realiteit van alledag

De mensen in de regio rond het Tsjaadmeer (Noord-Kameroen, West-Tsjaad, Zuidoost-Niger en Noordoost-Nigeria) zijn in gevaar. 8 jaar aan conflict en aanvallen van Boko Haram hebben hun tol geëist. Dit heeft vele doden tot gevolg gehad. Daarnaast heeft de helft van de bevolking dringend humanitaire hulp nodig. Beperkte toegang tot de meest kwetsbare mensen en onvoldoende basisvoorzieningen hebben de situatie verslechterd. In totaal zijn 7 miljoen mensen acuut ondervoed.

  1. Centraal Afrikaanse Republiek – een enorm conflict, maar niet op de radar

De Centraal Afrikaanse Republiek is een onbekend land voor velen. Terwijl het land veel te lijden heeft onder interne spanningen, gewelddadige conflicten en politieke onrust. Sinds begin 2017 is de situatie in de Centraal Afrikaanse Republiek enorm achteruitgegaan. Dit komt doordat bijna 70% van het land onder controle staat van gewapende groeperingen. Met name vrouwen en kinderen vormen een doelwit. Sinds het begin van het conflict zijn bijna 600.000 mensen hun huis ontvlucht en zoeken ongeveer 512.000 mensen onderdak in buurlanden zoals Kameroen, Tsjaad of de Democratische Republiek Congo.

  1. Peru – de ergste overstromingen in 20 jaar

In maart 2017 werd de kust van Peru geteisterd door extreme stortregen, aardverschuivingen en modderstromen. Grote delen van het land werden zwaar getroffen, waaronder de hoofdstad Lima. De regen veroorzaakte de ergste overstroming in 20 jaar. In april 2017 verkeerde bijna de helft van de Peruaanse bevolking in noodtoestand.

Als internationale humanitaire organisatie werkt CARE samen in de moeilijkste conflict- en rampgebieden ter wereld. We redden levens en geven mensen in nood de middelen om hun toekomst in eigen handen te nemen. Met speciale aandacht voor kansen voor vrouwen en meisjes.

Klik hier voor het volledige rapport (Engels)