Pleidooi voor meer aandacht voor gender

“Het conflict in Syrië heeft op iedere doelgroep een andere impact; dit vraagt dan ook om een specifieke aanpak voor de juiste hulp.” Op uitnodiging van de Tweede Kamer praatte CARE-genderspecialist Fulvia Bonardi de buitenlandspecialisten bij over de situatie van de miljoenen Syrische vluchtelingen in Turkije.

dsc4081Meer dan vier jaar crisis in Syrië heeft miljoenen mensen verdreven naar buurland Turkije. Tallozen zijn slachtoffer geworden van het gewelddadige conflict. Met een specifieke aanpak voor iedere doelgroep zet CARE met verschillende programma’s in op hulp op maat. Eind 2012 plaatste een meerderheid van de politieke partijen in Nederland hun handtekening onder het ’gender meer partijen initiatief’ (GenderMPI). Sinds die tijd staat gender regelmatig op de agenda in de Tweede Kamer.

Huisbezoeken

“Een van de zaken die we inzetten is een programma waarbij vrijwilligers uit de vluchtelingengemeenschap huisbezoeken afleggen. Door dit persoonlijke contact zijn ze in staat om het geweld tegen vrouwen en mannen aan de orde te stellen. Maar hierbij is ook aandacht voor het op zeer jonge leeftijd trouwen van meisjes en het bieden van psycho-sociale noodhulp. Verder kijken we naar de speciale situatie van eenoudergezinnen. De redenen voor deze situatie kunnen zo divers zijn, dat ze vragen om een specifieke aandacht”, licht Bonardi toe over een van de CARE-programma’s.

Distributie

dsc4034-e1450441267614Ook als het gaat om het bieden van voedselzekerheid en de distributie van hulpgoederen valt nog het nodige te verbeteren. Bonardi: “Bij het uitdelen van eten houden we rekening met verschillende behoeftes. Zo is er specifieke aandacht voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Ook bij andere hulpgoederen hebben we aandacht voor de specifieke situaties. Denk aan alleenstaande vrouwen die de kinderen niet alleen kunnen laten.

Door hier aan huis te leveren bieden we de mogelijkheid dat zij kunnen kiezen en de noodzakelijke spullen kunnen ontvangen.”

Politiek

Dankzij een sterke lobby van CARE heeft Nederland gender op de politieke agenda geplaatst van de komende wereld humanitaire top. Toch ziet CARE voor de Nederlandse politiek nog veel mogelijkheden om meer aandacht te vragen voor gender binnen hulpverleningsprogramma’s:

  • Het onderwerp hoog op de agenda zetten tijdens het komende Nederlandse EU-voorzitterschap
  • Mee te helpen aan de versterking van Syrische vrouwengroepen en netwerken door fondsen beschikbaar te stellen
  • Meer aandacht voor financiering en lobby voor het voorkomen van gendergeweld en hulp voor slachtoffers
  • Meer controle op het toepassen van gender binnen de programma’s  voor donors en humanitaire NGO’s