Guatemala

Guatemala

Wat is er aan de hand?

Guatemala staat in de top 10 van landen die de meeste gevolgen ondervinden van klimaatveranderingen. De bevolking ziet de afgelopen jaren het aantal orkanen, vulkaanuitbarstingen en perioden van droogte en overstromingen steeds meer toenemen. Het regenseizoen bijvoorbeeld start later en stopt eerder. De regen valt hierdoor korter en heviger op droge grond, met landverschuivingen en overstromingen als resultaat.

Ook door de ligging van het land, dat zich uitstrekt tussen twee oceanen en over drie tektonische platen, is Guatemala één van de kwetsbaarste landen voor natuurgeweld. Dit natuurgeweld wordt steeds extremer en onvoorspelbaarder door klimaatveranderingen en aangetaste ecosystemen als gevolg van ontbossing en slecht landgebruik.

Door het natuurgeweld in Guatemala zijn veel doden te betreuren. Maar er is ook veel sociaaleconomische schade:

  • vernielde infrastructuur als gevolg van landverschuivingen en overstromingen
  • verloren oogsten met voedseltekorten als resultaat
  • verlies van landbouwgrond

Bovendien is Guatemala één van de armste landen van Zuid- en Midden-Amerika. Er zijn grote tegenstellingen tussen arm en rijk. Een groot deel van de bevolking  leeft onder de armoedegrens en moet daardoor goede voeding en hygiëne missen. Armoede in combinatie met de voortdurende dreiging van een volgende natuurramp maakt het moeilijk om de negatieve spiraal te doorbreken.

Wat doet CARE?

We zorgen ervoor dat de gevolgen van rampen voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen worden beperkt. We ondersteunen families en gemeenschappen om zich beter voor te bereiden op mogelijke rampen en verandering van het klimaat.  Dit kan door bijvoorbeeld mensen te helpen over te stappen op het verbouwen van andere gewassen die minder kwetsbaar zijn en meer opbrengen, door waarschuwingssystemen aan te leggen, of door meer stevige huizen te bouwen die minder snel verwoest worden. Verder is beleidsbeïnvloeding een belangrijk instrument om overheden bewust te maken van klimaat issues en om concrete oplossingen te dragen.

Met steun van de H&M Foundation helpen wij vrouwen in arme gemeenschappen met toegang tot ondernemingstrainingen en kapitaal, om een bedrijf op te starten of uit te breiden. Vrouwen worden getraind in wat ze nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsplanning, marktkennis en financien. Zo verbeteren ze zelf hun toekomst – en die van hun omgeving.

Aan het woord

Ada Zambrana, Country director Guatemala:

Samenwerking met overheden is belangrijk om het onderwerp klimaat op de beleidsagenda te krijgen. Met het Partners for Resilience programma maken we hier grote stappen in. Zo ontwikkelt het Ministerie van Onderwijs lesmaterialen over klimaatverandering en biodiversiteit. Een mooi voorbeeld van het belang dat overheden hechten aan dit onderwerp. Nu en in de toekomst.