Home > Landen > Guatemala

Guatemala

Guatemala

Wat is er aan de hand?

Guatemala staat in de top 10 van landen die de meeste gevolgen ondervinden van klimaatveranderingen. De bevolking ziet de afgelopen jaren het aantal orkanen, vulkaanuitbarstingen en perioden van droogte en overstromingen steeds meer toenemen. Het regenseizoen start later en stopt bijvoorbeeld eerder. De regen valt hierdoor korter en heviger op droge grond, met landverschuivingen en overstromingen als resultaat.

Mede door de ligging van het land dat zich uitstrekt tussen twee oceanen en over drie tektonische platen, is Guatemala één van de kwetsbaarste landen voor natuurgeweld. Dit natuurgeweld wordt steeds extremer en onvoorspelbaarder door klimaatveranderingen en aangetaste ecosystemen als gevolg van ontbossing en slecht landgebruik.

Door het natuurgeweld in Guatemala zijn veel doden te betreuren, maar er is ook veel sociaaleconomische schade:

  • vernielde infrastructuur als gevolg van landverschuivingen en overstromingen
  • verloren oogsten met voedseltekorten als resultaat
  • verlies van landbouwgrond

Bovendien is Guatemala één van de armste landen van Zuid- en Midden-Amerika en bestaan er grote  tegenstellingen tussen arm en rijk. Een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens en moet daardoor goede voeding en hygiëne missen. De negatieve spiraal waarin dit deel van de bevolking leeft, is moeilijk te doorbreken door voortdurende dreiging van een volgende ramp.

Wat doet CARE?

We zorgen dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Guatemala zo min mogelijk geraakt worden door de gevolgen van klimaatverandering en rampen. Om dit te bereiken ondersteunen we families en gemeenschappen om zich hier beter op voor te bereiden. Dit kan bijvoorbeeld door mensen te helpen over te stappen op het verbouwen van minder kwetsbare gewassen die meer opbrengen, door waarschuwingssystemen aan te leggen, of door stevigere huizen te bouwen die minder snel verwoest worden. Verder is beleidsbeïnvloeding een belangrijk instrument om overheden bewust te maken van klimaatkwesties en om concrete oplossingen aan te dragen.

Met steun van de H&M Foundation helpen wij vrouwen in arme gemeenschappen door hen de kans te bieden om een onderneming te starten of uit te breiden. Binnen dit programma krijgen vrouwen toegang tot (start)kapitaal en worden getraind in wat ze nodig hebben. Ze kunnen hierbij kiezen uit bijvoorbeeld trainingen op hun afzetmarkt te vergroten, om te leren boekhouden of  naaien. Zo verbeteren ze zelf hun toekomst – en die van hun gemeenschap.

Aan het woord

Ada Zambrana, Country director Guatemala:

Samenwerking met overheden is belangrijk om het onderwerp klimaat op de beleidsagenda te krijgen. Met het Partners for Resilience programma maken we hier grote stappen in. Zo ontwikkelt het Ministerie van Onderwijs lesmaterialen over klimaatverandering en biodiversiteit. Een mooi voorbeeld van het belang dat overheden hechten aan dit onderwerp. Nu en in de toekomst.

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Meer weten over wat CARE in diverse landen en werelddelen onderneemt? Hieronder kunt u verder lezen.

Nieuwsbrief