Miljoenen op de vlucht door klimaatverandering

Marrakesh, 16 november. Alleen al in 2015 werden bijna 15 miljoen mensen door weersgerelateerde rampen van huis verdreven. Dit is bijna twee keer zoveel als diegenen die vluchtten vanwege oorlog en geweld. Als overheden geen actie ondernemen om mensen voor te bereiden op rampen en niet investeren in klimaat, kan het aantal ontheemde mensen door overstromingen, droogte, honger en orkanen groeien tot 250 miljoen in 2050. Deze getallen worden vandaag door CARE gepubliceerd in een nieuw rapport, op de VN klimaatconferentie COP22 in Marokko.

Het nieuwe rapport van CARE, Fleeing Climate Change: Impacts on migration and displacement (‘Op de vlucht voor klimaatverandering: gevolgen voor migratie en ontheemding’, beschikbaar in het Engels), beschrijft in drie scenario’s hoe verschillende niveaus van temperatuurtoename de ontheemding van mensen zal beïnvloeden. Op COP22 moeten wereldleiders bespreken hoe mensen die door klimaatverandering geraakt worden hun weerbaarheid kunnen vergroten en op een menswaardige manier een nieuw bestaan kunnen opbouwen.


Nu investeren is noodzakelijk en slim

Sarah Kristine Johansen, klimaatcoördinator voor CARE, zegt: “Het is een ramp als regeringen miljoenen arme mensen, waarvan hun levens voorgoed door klimaatverandering worden beïnvloed, geen steun geven. Economisch gezien moeten we nu investeren en niet wachten tot mensen noodhulp nodig hebben. Onderzoek naar projecten van CARE in Kenia en Niger laat zien dat voor elke dollar die geïnvesteerd wordt in het aanpassen van landbouw aan klimaatverandering, de boeren dit viervoudig terugkrijgen. Ik noem dat gezond verstand.”

CARE verwelkomt de recente vooruitgang die is geboekt in de onderhandelingen over de toekomst van het Internationale Warschau Mechanisme over Loss & Damage. Tegelijkertijd blijft de financiële steun voor landen en gemeenschappen die lijden onder de gevolgen van klimaatverandering, nog ver achter bij de benodigde compensatie voor de opgelopen schade, en mist er nog een juridisch kader om met de ontheemding van mensen om te gaan.


Extra financiering nodig voor opgelopen schade

Kit Vaughan, directeur van het klimaatwerk van CARE, voegt toe over de huidige COP22 onderhandelingen: “Het klimaatverdrag van Parijs is nu bindend, en we verwelkomen het feit dat het nieuwe plan voor Loss & Damage ook aandacht besteedt aan het verplaatsen van mensen door klimaatverandering. Dit plan vraagt van landen dat zij serieuzer werk maken van schade opgelopen door klimaatverandering. Maar hiervoor is wel nieuwe en extra financiering nodig door ontwikkelde landen. Dit gaat om rechtvaardigheid en historische verantwoordelijkheid, en we verwachten dan ook vandaag bij de ministervergadering op COP22 duidelijke toezeggingen om de beschikbare financiën te verhogen.”

Download het Engelse rapport hier