Lijden in stilte

Alleen al in Kameroen, Tsjaad, Niger en Nigeria zijn ruim 21 miljoen mensen getroffen door oorlog en geweld. 

In het afgelopen jaar waren de vluchtelingencrisis en de oorlog in Syrië prominent in het nieuws. Omdat niet elk conflict, oorlog of natuurramp evenveel aandacht krijgt, hebben wij een kort en bondig rapport samengesteld van de vergeten crises, ofwel landen die amper of helemaal niet het nieuws hebben gehaald het afgelopen jaar, maar waar het lijden groot is.

 

1. Eritrea: hongersnood en onbereikbaarheid

In Eritrea hebben 2 miljoen mensen geen toegang tot voedsel en is de helft van alle kinderen onvolgroeid.Bovendien is het land hard getroffen door droogte als gevolg van El Niño. Ondervoeding is een van de grootste doodsoorzaken. Vooral vrouwen en kinderen hebben het meest te lijden en lopen grote risico’s.

Doordat Eritrea helemaal afgesloten is van de buitenwereld, hebben journalisten en hulpverleners amper toegang tot gebieden waar hulp het meest nodig is. Mensen voelen zich gedwongen om te vluchten en Eritreeërs vormen een van de grootste groep vluchtelingen in Europa en Afrika. Volgens de meest recente cijfers verlaten iedere maand 5000 mensen hun huis en slaan op de vlucht.

2. Burundi: een politiek conflict dat een humanitaire crisis is geworden

In Burundi hebben 3 miljoen mensen dringend humanitaire hulp nodig. Door langdurige conflicten zijn mensen gedwongen om op de vlucht te slaan. Momenteel zijn al 300.000 Burundezen gevlucht naar buurlanden. Voor de boeren is het onmogelijk om hun land te bewerken en mede hierdoor weten 2 miljoen mensen niet hoe ze hun gezin moeten voeden.

Door de situatie hebben ook veel vrouwen en meisjes geen toegang tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg, voedsel, water en sanitaire voorzieningen. Hierdoor sterft iedere 4 uur een vrouw tijdens haar bevalling en hebben 500.000 zwangere en jonge moeders een dringend tekort aan voedsel en voeding voor hun kinderen.

3. Madagaskar: een ernstig voedselcrisis

Ook in Madagaskar lijden mensen aan de gevolgen van El Niño. 8 van de 10 getroffenen is een boer. In het zuiden kan het land niet bewerkt worden door de droogte, waardoor 330.000 mensen honger lijden en 1.5 miljoen mensen dringend hulp nodig hebben. Veel kinderen onder de 5 jaar zijn onvolgroeid en meisjes spenderen een aantal uren per dag om water te halen.

4. Noord-Korea: geen voedsel achter gesloten deuren

Noord-Korea is meestal in het nieuws als het gaat om kernwapens en de autoritaire overheid, maar niet over de 18 miljoen mensen (70% van de bevolking) die niet genoeg te eten hebben, waaronder 2 miljoen kinderen en zwangere vrouwen.

Het land wordt regelmatig getroffen door natuurrampen. In de afgelopen twee jaar werd Noord-Korea getroffen door extreme droogte, waardoor de productie van gewassen afnam met 20%. Ook raasde Tyfoon Lionrock in augustus 2015 over land en heeft voor vernietigende overstromingen gezorgd.

5. Tsjaadmeer: een explosieve mix van conflict, honger en verplaatsingen

In de vier landen rond het Tsjaadmeer (Kameroen, Tsjaad, Niger en Nigeria) zijn meer dan 21 miljoen mensen getroffen door de langdurige conflicten en militaire offensieven. 9.2 miljoen mensen verkeren in levensgevaar en hebben dringend noodhulp nodig. Geweld tegen vrouwen en meisjes neemt toe en de jongens worden gedwongen deel te nemen aan de gewapende conflicten. Naast de conflicten krijgen deze landen ook vaak te maken met natuurrampen.

6. Democratisch Republiek Congo: 20 jaar oorlog

In DRC heerst al meer dan 20 jaar oorlog. Kinderen en veel volwassenen kennen niets anders dan leven in conflict. Vrouwen en meisjes hebben te maken met seksueel geweld en meer dan 7 miljoen mensen hebben dringend hulp nodig. De oorlog tussen diverse groepen, de droogte als gevolg van El Niño en de komst van vluchtelingen uit buurlanden vormen een giftig cocktail voor de Congolezen. Voor de hulpverleners is het moeilijk om mensen die de hulp het hardst nodig hebben, te bereiken.

7. Bangladesh: wanneer het water komt

In Bangladesh zijn 4 miljoen mensen getroffen door overstromingen en hevige regenval. Economische gevolgen zijn onvermijdelijk en er is een groot tekort aan voedsel, drinkwater, sanitaire voorzieningen en medische zorg.

8. Nieuw-Guinea: een droogte genaamd El Niño

El Niño is een van ’s werelds grootste weersfenomenen. In het zuiden van Afrika (Malawi, Mozambique, Lesotho, Swaziland) gaan door El Niño 20 miljoen mensen met een lege maag naar bed. Ook op andere plekken ter wereld heeft het grote gevolgen. In Nieuw-Guinea, een land waar 80% van de bevolking afhankelijk is van de landbouw, bracht El Niño enorme droogte waardoor gewassen verwoest zijn en water schaars is. Als gevolg lijden meer dan 1.4 miljoen mensen honger.

9. Centraal-Afrikaanse Republiek: een wreed conflict in het hart van Afrika

Door het langdurig conflict hebben meer dan 2 miljoen mensen in de Centraal-Afrikaanse Republiek –dat is de helft van de bevolking – onmiddellijk voedsel en humanitaire noodhulp nodig. Ruim 380.000 mensen hebben gedwongen hun huis moeten verlaten en zijn naar naburige landen gevlucht.

10. Soedan: op de rand van overleving

In diverse delen van het land, inclusief Darfur, heerst er al meer dan tien jaar oorlog. Door het voortdurende conflict moeten 6 miljoen mensen dag in en dag uit overleven. Meer dan 2 miljoen kinderen zijn ondervoed. Vanwege het geweld hebben 3 miljoen Soedanezen gedwongen hun huis verlaten. Aan de andere kant biedt het land onderdak aan een kwart miljoen Zuid-Soedanezen die hun land moesten ontvluchten voor geweld.

Bekijk hier het volledige rapport (Engelstalig).