Geef vrouwen een grotere rol in klimaatdiscussie

Het jaar 2017 staat voor een groot deel in het teken van rampen die ook in Nederland steeds voelbaarder worden. Denk aan de verwoestende orkaan Irma die een spoor van vernieling achterliet op Sint Maarten. Orkanen en natuurrampen zijn van alle tijden, maar natuurfenomenen worden steeds heftiger door klimaatverandering en de gevolgen verwoestender. En juist arme landen die relatief weinig bijdragen aan de CO2 uitstoot en het klimaatprobleem, worden harder geraakt door de onvoorspelbaarheid en verwoesting van rampen. Zoals bij alle rampen worden ook hier vooral vrouwen en meisjes hard getroffen.

Door hun positie in de samenleving zijn vrouwen en meisjes vaak kwetsbaarder. Ze mogen bijvoorbeeld niet buitenshuis komen, waardoor ze gevangen zitten in hun schamele huis bij een ramp. Of ze lopen juist grote risico’s op (seksueel) geweld als ze vluchten of schuilen voor natuurgeweld, te meer omdat vaak alles donker is door stroomuitval, of er geen veilige opvanglocatie is.

Ervaring leert dat het betrekken van vrouwen en meisjes in de voorbereiding op rampen en aanpassen aan klimaatverandering, en specifiek rekening houden met hun situatie en behoeften, ervoor zorgt dat de negatieve effecten kunnen worden verminderd voor mannen en vrouwen. Vrouwen uit verschillende sociale groepen kunnen kennis en ervaring inbrengen voor besluitvorming, bijvoorbeeld over veilige evacuatieroutes. Studies hebben uitgewezen dat vrouwen een veel groter deel van hun inkomen besteden aan het huishouden en gezin, investeren in de lange termijn doeleinden, wat weerbaarheid van het hele gezin ten goede komt. Maar vaak krijgen vrouwen geen kans om bij te dragen aan de oplossingen.

Hoewel de overheden jaarlijks allerlei conferenties organiseren en afspraken maken – laten we het klimaatakkoord in Parijs niet vergeten – lijkt het erop de gevolgen van klimaatverandering niet heel serieus worden genomen. Landen houden zich niet aan afspraken, met rampzalige gevolgen van dien. Het wordt tijd dat daar verandering in komt. Willen we de aarde niet al teveel schade toebrengen, moeten we nu actie ondernemen door landen te verplichten zich aan afspraken te houden. De uitstoot moet verminderd worden en overheden moeten investeren om te kunnen aanpassen en voorbereiden op de negatieve effecten van klimaatverandering die we al niet meer kunnen stoppen. Dit vereist concrete actieplannen, samenwerking en specifieke aandacht om vrouwen en meisjes uit hun kwetsbare situatie te halen.

Voorkomen is niet alleen maar beter dan genezen, maar ook vele malen goedkoper. Als we vandaag 1 dollar uitgeven aan preventie, hoeven we straks 4 dollar minder uit te geven aan noodhulp en wederopbouw. Daarom vragen we vandaag, de internationale dag voor rampenrisico-vermindering, aandacht voor rampen en de gevolgen voor vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden.