De 28-jarige Claudia is boerin in Guatemala, lid van een coöperatie, landbouwstudent en onze #March4Women klimaatheldin.

Onze grootste bedreiging is klimaatverandering’, stelt Claudia. Op haar land verbouwt ze groenten zoals wortels, courgettes en erwten. Alle groenten worden biologisch geteeld om de impact op het milieu te verminderen.

Het leukste aan het combineren van mijn studie met mijn werk is dat ik mijn kennis direct kan toepassen en de effecten van innovatieve technieken in de landbouw kan onderzoeken.

Claudia’s cooperatie, Cuartro Pinos, is blij met haar initiatieven om de kwaliteit van groenten te verbeteren. Haar werkmethodes hebben grote impact op andere boeren. Dankzij haar studie landbouwkunde heeft Claudia haar kennis weten te ontwikkelen. Ze is vooral geïnteresseerd in innovatieve processen die de impact op het milieu minimaliseren.

Het doorbreken van stereotypen
Maar het leven was niet altijd gemakkelijk voor Claudia. In haar gemeenschap is het niet gebruikelijk dat vrouwen verder studeren na het afronden van de lagere school. Vrouwen trouwen vaak op jonge leeftijd, zoals de zus van Claudia deed. Tegen de wil van haar ouders in drong Claudia erop aan dat zij haar opleiding voort kon zetten. Met hulp van haar broer, die haar vader wist te overtuigen, kon ze zich inschrijven voor haar studie.

Het was niet alleen haar eigen familie die ze moest overtuigen. Mensen in haar gemeenschap zijn van mening dat vrouwen niet op het land kunnen werken. Zij vinden dat vrouwen thuis moeten blijven om voor hun kinderen te zorgen. Maar volgens Claudia zit het anders: “Er is maar één vrouw nodig om het stereotype vanuit de samenleving te doorbreken.” En dat is precies wat Claudia deed.

Klimaatverandering is een groot risico voor de landbouw. Vooral in de winter neemt het aantal ziektes toe. We moeten dit probleem onder ogen zien want het ligt in onze handen. We moeten er alles aan doen om de risico’s zo klein mogelijk te houden.

Strijden tegen klimaatverandering
Claudia wil met de voedselproductie van haar eigen stuk grond bijdragen aan de voedselvoorziening van haar land. Ze strijdt tegen klimaatverandering door andere mensen bewust te maken van alternatieve landbouwmethodes. Bovendien biedt ze anderen ook de kans om te gaan werken. In haar eigen ogen is haar grootste prestatie dat ze heeft bewezen dat succes afhankelijk kan zijn van één persoon. “Er zijn elke dag kansen, maar het is aan ons om die te grijpen.”, vertelt Claudia.

Wil je meer weten over wat CARE doet om gemeenschappen voor te bereiden op natuurgeweld en klimaatverandering, lees hier over Partners for Resilience.

Ga terug naar de March4Women campagnepagina