Aan ruim één miljoen mensen hulp verleend

Begin 2017 kwamen steeds meer alarmerende berichten uit delen van Afrika en Jemen. Ruim 20 miljoen mensen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen liepen het risico binnen zes maanden aan honger te sterven.

In maart kondigde Giro555 de nationale actie aan ‘Help slachtoffers hongersnood’. Dankzij de steun van de Nederlandse bevolking werd er meer dan 35 miljoen euro opgehaald, waarvan inmiddels meer dan 64% is besteed aan noodhulpactiviteiten.

Onlangs verscheen het rapport met de resultaten – en uitdagingen – van de hulpverlening over de eerste zes maanden.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Meer dan één miljoen mensen zijn uit de ergste situatie gered dankzij de inspanningen van de bij Giro555 aangesloten hulporganisaties:

  • 210.000 mensen ontvingen voedselhulp in de vorm van een voedselpakket of voedselbonnen.
  • 283.000 kinderen werden gescreend op ondervoeding.
  • 76.000 ondervoede kinderen ontvingen bijvoeding, in de vorm van voedzame pindapasta.
  • Er werden 121 waterbronnen gebouwd of hersteld, waardoor 168.000 mensen toegang kregen tot schoon drinkwater.
  • 184.000 mensen kregen voorlichting over hygiëne en het voorkomen van ziekten en ontvingen daarbij veelal waterzuiveringstabletten en andere hygiëne items zoals zeep.
  • 72.000 mensen kregen droogtebestendige zaden, vis- en landbouwgereedschap om weer in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.
  • Om het vee, een belangrijke bestaansbron, in leven te houden, werd aan de dieren noodvoeding gegeven en werd 390.000 stuks vee ingeënt.
  • Kwetsbare gezinnen ontvingen een geldelijke toelage of geld voor werk om eten en medicijnen te kunnen kopen.

“Ik ben ontzettend trots en dankbaar voor de vrijgevigheid van het Nederlandse publiek. Mede hierdoor is er ontzettend veel goed werk gedaan om de vele mensen in de vluchtelingenkampen en getroffen gebieden te voorzien van onder andere voedsel, water en sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en ondersteuning van levensonderhoud, waaronder cash vouchers”, zegt Farah Karimi, actievoorzitter Giro555.

De uitdagingen

Hulpverlenen is niet altijd gemakkelijk: vanwege de acute oorlogssituatie is toegang tot sommige gebieden soms onmogelijk. Daarnaast bemoeilijkt geweld en conflict de hulpverlening in het gebied. Ook slaan enorme aantallen mensen op de vlucht en zijn daardoor voortdurend in beweging, waardoor hulpverlening aan specifieke kwetsbare doelgroepen lastig is.

Ondanks de uitdagingen en beperkingen blijven de organisaties achter Giro555 ook de komende tijd hulp bieden in de getroffen gebieden met geld van Giro555 en andere fondsen.