Wij zijn CARE

Wij zijn CARE. Wij strijden voor menselijke waardigheid en minder armoede. Wij zijn ervan overtuigd dat elk mens innerlijke kracht heeft. Een kracht om te herstellen na natuurrampen en conflicten, om bij tegenslagen kansen te zien. Om een keer vaker op te staan dan te vallen.

We pakken de complexe oorzaken van armoede aan. En we gaan door waar anderen ophouden. Juist bij de allerarmsten. Op de allermoeilijkste plekken. Voor hen die het hardst geraakt worden bij natuurrampen en conflicten. Met slimme en werkende oplossingen die uitgaan van de kracht van mensen. Lees hier ons Manifest

Why CARE?

Waarom we bestaan

CARE International is net na de 2e wereldoorlog opgericht door 22 Amerikaanse hulporganisaties. Zij besloten gezamenlijk noodhulppakketten te gaan verspreiden onder de slachtoffers van de oorlog in Europa. De eerste 20.000 pakketten werden op 11 mei 1946 in Le Havre aan land gebracht. Zo’n 100 miljoen pakketten werden in de volgende twee decennia uitgedeeld aan mensen in nood in Europa, en later ook in Azië en andere landen in ontwikkeling. President JF Kennedy deed destijds de uitspraak: ‘Ieder CARE pakket is een persoonlijke bijdrage aan de wereldvrede die onze natie zoekt’.


Na de tweede wereldoorlog
In latere decennia verschoof de aandacht van CARE International van Europa naar de problemen van ontwikkelingslanden in Afrika, Latijns Amerika, en Azië. Centraal in CARE’s werk staat het verminderen van armoede en het verdedigen van menswaardigheid.

CARE Nederland
In ons eigen land ontstond begin jaren negentig de behoefte aan een organisatie die een brug kon slaan tussen noodhulp en structurele hulp. Zo werd op 2 december 1993 door Nederlandse vooraanstaande ontwikkelingsorganisaties de Disaster Relief Agency (DRA) opgericht. In 2001 ontstond CARE Nederland in de huidige vorm, toen het voormalige DRA zich aansloot bij CARE International.

Nu
CARE International is uitgegroeid tot één van de grootste hulporganisaties ter wereld en richt zich op de wereldwijde

bestrijding van armoede en de oorzaken daarvan. Een inspirator, gids, schakel, motivator en facilitator om echte veranderingen te verwezenlijken. Voor de allerarmsten. Op de allermoeilijkste plekken. Met een specifieke focus op de “empowering” van vrouwen en meisjes. Wij ondersteunen miljoenen mensen  overal ter wereld in meer dan 80 landen om een menswaardiger bestaan op te bouwen.

CARE. Defending dignity. Fighting Poverty.

Waar we in geloven

Wij geloven in de innerlijke kracht van ieder mens. Iedereen heeft het recht om haar of zijn volledige potentieel te realiseren en verdient een kans op een beter leven. Oorlog, rampen, geweld en armoede zouden niemand de kans moeten ontnemen om zich te ontwikkelen en een menswaardig bestaan op te bouwen. Wij geloven dat een beter leven mogelijk is en dat verandering kan plaatsvinden wanneer we onze krachten bundelen​​. Wij streven naar het meest toegewijde netwerk van kleine en grote wereldverbeteraars. Van gepassioneerde wereldburgers en partners die samenwerken om armoede te bestrijden en structurele verandering te brengen. Vanuit deze overtuiging, willen wij het beste in mensen naar boven brengen. Door ze het gereedschap te geven om hun leven te verbeteren.

In ons werk richten wij ons op vrouwen en meisjes; in de wereld zijn het vrouwen en meisjes die onevenredig getroffen worden door armoede en discriminatie. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat zij de sleutel vormen tot armoedebestrijding. Wanneer vrouwen een inkomen verdienen, investeren ze de meerderheid hiervan in hun families. En daarvan profiteert iedereen.

Onze visie

Onze visie verwoordt onze toekomstdroom. Waar willen we heen en waar werken we naar toe.

CARE Nederland streeft naar een wereld van hoop, tolerantie en sociale rechtvaardigheid.

Waarin armoede overwonnen is en waarin mensen in waardigheid en veiligheid met elkaar leven.

Onze missie

Onze missie geeft aan wat onze bijdrage is aan het realiseren van onze visie. Het is onze kernopdracht en verwoordt welke functie wij in de wereld willen vervullen.

CARE Nederland helpt de weerbaarheid van leefgemeenschappen, die kwetsbaar zijn voor natuurrampen en gewelddadige conflicten, te verhogen door het voorzien in noodzakelijke levensbehoeften en het bijdragen aan duurzame oplossingen.

Onze aanpak

We werken voor de allerarmsten. Voor die mensen die getroffen worden door natuurrampen, of conflicten. Omdat zij onze hulp het allerhardste nodig hebben. Dat betekent dat we werken in landen die instabiel zijn, en vaak onveilig, op de allermoeilijkste plekken.
Ons werk is niet makkelijk uit te leggen; armoede heeft te

maken met complexe oorzaken. Ieder land, iedere ramp, ieder conflict is anders. En na ieder onheil zijn er andere behoeften vanuit de bevolking. Dat is voor ons leidend. Om uit te gaan van hun eigen kracht, en dus slimme en werkende oplossingen te bieden die aansluiten op hun eigen behoeften en kunnen. Dat werkt.

Wat wij doen

In het netwerk zijn wij de social engineer die mensen met elkaar verbindt en zo slimme oplossingen biedt. Die maatschappelijke ontwikkelingen wereldwijd op de voet volgt. Die echte veranderingen kan verwezenlijken. En die doorgaat waar anderen ophouden. Juist bij de allerarmsten. De meest uitzichtlozen. Op de allermoeilijkste plekken.

CARE gaat altijd uit van een totaalaanpak. CARE verstrekt noodhulp voor de allerarmsten die getroffen worden door natuurrampen en conflicten. Wij blijven langdurig aanwezig in deze rampgebieden en starten direct met de wederopbouw. Want dat is nodig om mensen in nood op de lange termijn echt te helpen. Dit is hoe wij hulp verlenen:

Noodhulp: Stel er doet zich een natuurramp of conflict voor, dan zorgen wij voor de eerste levensbehoeften zoals bijvoorbeeld voedsel, onderdak en water. En daarna zorgen we ervoor dat mensen weer op eigen benen kunnen staan.

Women Empowerment: Vrouwen in conflictgebieden zijn extra kwetsbaar, vaak zijn ze slachtoffer van verkrachtingen en seksueel geweld. Wij geven speciale aandacht  aan vrouwen en meisjes. Uitgerust met de juiste kansen en middelen kunnen vrouwen hele families en gemeenschappen uit de armoede tillen.

Ondernemerschap: Wij helpen de allerarmsten om een eigen bestaan op te bouwen en hun gezin te onderhouden. Door onze spaar-en leengroepen kunnen zij bijvoorbeeld een eigen bedrijfje beginnen.

Ramppreventie: We maken gemeenschappen weerbaar tegen klimaatveranderingen en terugkerende natuurrampen. Zo kunnen we juist voorkomen dat er nog veel meer mensen slachtoffer worden van natuurrampen. Bijvoorbeeld door het maken van waarschuwingssystemen, evacuatieplannen, en het verstevigen van huizen.

Waar we werken

CARE International werkt in 90 landen wereldwijd. Hier strijden wij samen met vele partners voor minder armoede en meer menswaardigheid. Met slimme en werkende oplossingen die uitgaan van de kracht van mensen.

Met ons werk bereiken wij jaarlijks meer dan 72 miljoen mensen wereldwijd, waarvan 68% vrouwen en meisjes. CARE Nederland werkt in 29 landen in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Oceanië.

#

Onze resultaten