Schenken met voordeel

Periodiek schenken
Ben je al donateur van CARE Nederland? Of denk je erover het te worden? Overweeg dan een periodieke schenking te doen. Daarmee kun je eenvoudig profiteren van belastingvoordeel. De Belastingdienst neemt namelijk een aanzienlijk deel van jouw donatie voor haar rekening.

Bij een periodieke schenking is je gift fiscaal aftrekbaar. Je kunt ervoor kiezen om je belastingvoordeel zelf terug te ontvangen. Je kunt er ook voor kiezen jouw belastingvoordeel te schenken aan CARE Nederland. Dat kost jou niets extra. Terwijl het CARE Nederland wel meer inkomsten oplevert, waarmee wij weer meer en betere hulp kunnen bieden aan mensen die dat goed kunnen gebruiken.

Rekenvoorbeeld

Stel dat je € 100 per jaar doneert. Betaal je 42% belasting? Dan ontvang je van deze gift aan het einde van het jaar € 42 terug van de Belastingdienst. Je betaalt dan feitelijk € 58, terwijl CARE Nederland toch € 100 ontvangt. Wanneer je bijvoorbeeld 52% belasting betaalt, ontvang je van de fiscus zelfs € 52 terug.

Belastingvoordeel naar CARE
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om netto € 100 te blijven doneren en jouw belastingvoordeel aan CARE Nederland te schenken. Bij een belastingtarief van 42% kun je dan € 172 aan CARE Nederland doneren, waarvan de fiscus € 72 voor haar rekening neemt.

Voordeelcalculator
Benieuwd met welk voordeel je kunt schenken? Met deze calculator kun je snel jouw belastingvoordeel berekenen.

Eenvoudig te regelen
Regel je periodieke schenking eenvoudig door deze – online te bewerken – overeenkomst  ingevuld uit te printen en ondertekend per post naar ons op te sturen.  Een postzegel is niet nodig. Wij verwerken beide formulieren en sturen één exemplaar naar je terug. Dit origineel heb je nodig voor je aangifte inkomstenbelasting.

Snel geregeld
Jobert Winkel (38): “Wat mij vooral aanspreekt in de werkwijze van CARE is het streven naar duurzame oplossingen. Dus geen putten slaan, maar oplossingen bieden waar de mensen zelf verder mee kunnen komen. Mijn belastingadviseur wees mij op de mogelijkheid van een Periodieke Schenking. Het was een kleine moeite om mijn reguliere donatie om te zetten. En nu kan ik voortaan profiteren van het belastingvoordeel!”

Overige giftenOok overige giften zijn – onder bepaalde voorwaarden –  fiscaal aftrekbaar. Zo geldt er een minimum en een maximum bedrag. Het minimale bedrag is 1% van je drempelinkomen, met een minimum van € 60. En het maximale bedrag is 10% van je drempelinkomen. Je drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Een voorbeeld. Wanneer je drempelinkomen € 20.000 zou bedragen, zijn giften tussen € 200 (want meer dan € 60) en € 2.000 fiscaal aftrekbaar. Hierbij mogen al je donaties aan goede doelen (met ANBI-status) bij elkaar worden opgeteld. Het loont altijd de moeite om te onderzoeken of je hiervoor in aanmerking komt. Want in het genoemde voorbeeld zou een gift van € 200 al een belastingteruggave van € 80 kunnen betekenen. Op de website van de Belastingdienst kun je alle mogelijkheden vinden.

Nalatenschappen

Je kunt in je testament opnemen dat CARE na jouw overlijden een bepaald bedrag (legaat) krijgt of dat CARE jouw erfgenaam wordt. Samen met NuTestament kun je dit makkelijk online doen.

Nalaten aan goede doelen is vrijgesteld van erfbelasting. Het hele erfdeel komt ten goede aan projecten van CARE waarmee we de complexe oorzaken van armoede aanpakken.

Meer informatie?

Wil je meer weten over schenken en/of nalaten aan CARE Nederland?
Neem dan contact op met de heer Rishi Bonoo, 070-3105050, bonoo
@carenederland.org