Publicaties

Op deze pagina vind je een overzicht van onze meest recente publicaties.

Onderzoeksrapport: de gevolgen van het gewapende conflict in Jemen

 

Mannen, vrouwen, jongens en meisjes worden ieder verschillend beïnvloed door gewapende conflicten. Mannen worden bijvoorbeeld vaak gedwongen gerekruteerd of zijn slachtoffer van willekeurige detenties. Vrouwen daarentegen dragen de lasten om het huishouden te onderhouden onder extreme stress en zijn vaak slachtoffer van verschillende vormen van gender gerelateerd geweld.

Dit onderzoeksrapport, een samenwerkingverband tussen CARE, Oxfam en GenCap, geeft meer inzicht in de gevolgen van het gewapende conflict in Jemen voor de verschillende doelgroepen.

Generation Next

Integrating women entrepreneurs in global supply chains

Koplopers van internationaal opererende bedrijven kiezen bewust voor lokale vrouwelijke ondernemers als handelspartner. Tegelijkertijd vinden ondernemingen dat er nog het nodige kan verbeteren om met name de toegang tot én de kwaliteit van het werk van de onderneemsters te verbeteren. Om dit voor elkaar te krijgen is een belangrijke rol voor overheden, kennis- en brancheorganisaties weggelegd. Dit alles blijkt uit het rapport Integrating women entrepreneurs in global supply chains gepresenteerd bij de tweede editie van de ‘Power of Entrepreneurial Women – Worldwide’- conferentie op Internationale Vrouwendag.

Case studies: Vanuatu’s preparedness for and response to Cyclone Pam

Cycloon Pam was een van de zwaarste stormen op Vanuatu ooit. Het ramppreventie programma van CARE in Vanuatu heeft ervoor gezorgd dat de inwoners van de eilandengroep beter voorbereid waren op deze cycloon uit de vijfde categorie. Dankzij het programma wisten de Vanuatuanen beter wat ze moesten doen toen Cycloon Pam op 13 maart 2015 hele dorpen verwoestte. Bijvoorbeeld dat ze naar een ’safehouse’ moesten om te schuilen. Daardoor zijn vele levens gespaard gebleven.

CARE’s programma liep van mei 2013 tot december 2014. In deze case studies wordt uitgelegd hoe de inwoners van Ipota en Dillons Bay werden voorbereid op natuurrampen zoals Cycloon Pam, en wordt duidelijk hoe ramppreventie levens redt.

Generation Next

Gender, Peace & Conflict Training Manual

Samen met onze partners hebben wij een trainingsmanual ontwikkeld waarbij we kijken naar de link tussen vrede, conflict en gender. Deze trainingsmanual is gebaseerd op lessen die CARE heeft geleerd in onze peacebuilding programma’s : Peace under Construction en Foundations for Peace.

De bestaat uit 3 modules:

Module over gender, machtsrelaties en gewapend conflict 

Deze module kijkt naar hoe gender-ongelijkheid en conflict met elkaar verbonden zijn. Het behandelt stereotypes, vormen van macht, verschillende manifestaties van geweld, etc. In deze module kijken we ook naar de verschillende gevolgen van conflict op vrouwen, meisjes, mannen en jongens.

Module over gender-based violence

Deze module gaat over oorzaken, vormen, en consequenties van gender-based violence , meteen focus op conflictgebieden. We bekijken hoe we gender-based geweld zowel binnen als buiten conflictgebieden kunnen voorkomen.

Module over gender en vredesopbouw

Deze module behandelt de link tussen gender relaties, normen, rollen en vredesopbouw.

We kijken naar de rol van vrouwen (en mannen) in vredesprocessen en hoe we  participatie van vrouwen kunnen promoten. Ook worden een aantal concrete vaardigheden  op het gebied van onderhandelen, bemiddelen en communicatie behandeld.

Vraag de volledige trainingsmanual aan door een e-mail te sturen aan: info@carenederland.org.

Generation Next

VN Wereld Conferentie voor Disaster Risk Reduction

Van 13 tot 18 maart 2015 werd in Sendai (Japan) de VN Wereld Conferentie voor Disaster Risk Reduction (=ramppreventie) gehouden. Hier deelden 6500 vertegenwoordigers van 187 VN lidstaten, NGO’s, universiteiten, private sector en media hun ervaringen met Disaster Risk Reduction en werden de onderhandelingen afgerond voor het Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. In dit framework zijn afspraken zijn gemaakt over het verminderen van het risico op rampen en de impact op levens, bestaanszekerheid en gezondheid.

In voorbereiding hierop heeft CARE aanbevelingen gedaan op de concept tekst (Zero Draft), en een positie opgesteld met kernpunten die van belang zijn voor het terugbrengen van rampenrisico’s waarbij de onderliggende oorzaken van risico’s en ongelijkheid worden aangepakt en de weerbaarheid van vrouwen, meisjes en hun gemeenschappen wordt versterkt.

Generation Next

Peacebuilding Toolbox

De Peacebuilding toolbox bevat 13 verschillende strategieën of benaderingen op het gebied van vredesopbouw, die zijn ontwikkeld en uitgevoerd door CARE en haar partners, ofwel door  een andere ontwikkelingsorganisatie. De toolbox is bedoeld om te dienen als bron van inspiratie voor hen die werken aan vredesopbouw, maar ook specifiek als tool  voor hen die projecten op vredesopbouw wensen te ontwikkelen. Het biedt een theoretische handleiding, maar ook praktische voorbeelden en een uitgebreide referentie lijst naar additioneel bronmateriaal per thema.

Generation Next

“Fragility by Choice?”

``Fragility by choice?``

DCR -een samenwerkingsverband van CARE Nederland, HealthNet TPO, Save the Children en ZOA- is een consortium dat werkt in verschillende fragiele staten in Afrika aan vrede en veiligheid. Aangezien vrede, veiligheid en rechtsorde in fragiele staten voor zowel de Nederlandse overheid als voor DCR speerpunten zijn, heeft  DCR in september 2013  opdracht gegeven tot een onafhankelijke, verkennende studie over de rol van lokale maatschappelijke organisaties in fragiele staten. Download hier het rapport “Fragility by Choice?” van de auteurs dr. Pyt Douma en prof. Georg Frerks.

Generation Next

In Generation Next vertellen wij jou alles over het werk wat wij doen en hoe wij dat doen. Bekijk hier de interactieve digitale editie Generation Next van 2013. Een medewerker van CARE Nederland vertelt je alles over een project van CARE in Benin en Ecuador. Petra Stienen vertelt over seksueel getint geweld in de Arabische wereld. Veel om te zien, gauw kijken dus!

Generation Next