Dossier Filipijnen

In 2013 werd de Filipijnen getroffen door Tyfoon Haiyan. In oktober 2016 werd de bevolking opnieuw geraakt door Tyfoon Haima, een week nadat het land werd opgeschrikt door Tyfoon Sarika.

In dit dossier houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen en het werk van CARE.

21-10-2016: CARE is aanwezig op de Filipijnen en brengt de situatie in kaart. Veel gemeenschappen zijn geïsoleerd en hebben dringend hulp nodig na cycloon Haima.

20-10-2016: De Filipijnen zijn voor de tweede keer deze week getroffen door een cycloon, cycloon Haima. Ongeveer 2.7 miljoen mensen lopen gevaar.

Giro555 rapportage

Het is ondertussen al meer dan twee jaar geleden dat Tyfoon Haiyan de bevolking van de Filippijnen trof. Wat heeft CARE sinds die tijd kunnen betekenen? Je leest het in deze Giro555 rapportage.

Zes maanden na tyfoon Haiyan; hoe gaat het met de mensen in de Filipijnen?

08-05-2014 – Zes maanden na supertyfoon Haiyan in de Filipijnen, is internationale humanitaire organisatie CARE bezorgd dat de overlevenden nog steeds erg worstelen, vooral op het gebied van onderdak en levensonderhoud.

“Goede vooruitgang is geboekt bij de overgang van de noodsituatie naar de eerste fase van herstel. Toch wonen veel gezinnen in de zwaarst getroffen gebieden nog steeds in geïmproviseerde onderkomens, terwijl anderen die zijn begonnen met het repareren van hun beschadigde huizen deze nog niet af hebben’, aldus Lex Kassenberg, landendirecteur van CARE Filippijnen.

Naar schatting zitten een 2 miljoen mensen nog steeds zonder duurzaam onderdak en blijft dit een risico, vooral met het komende tyfoon seizoen op komst volgende maand.

CARE heeft in eerste instantie gedurende de eerste cruciale maanden na de ramp noodopvangmaterialen verstrekt zoals dekzeilen en gereedschap.

In Januari 2014 startte CARE met het uitdelen van onderdakreparatiesets en materialen om de meest kwetsbare huishoudens in afgelegen gebieden in Leyte en Panay te helpen. Tot nu toe bereikten wij hiermee 55.307 Filipijnse mensen.

De ondersteuning in onderdak door CARE heeft de overlevenden geholpen met het opbouwen van hun huizen. Door de financiële bijstand van 48€, alsmede door de reparatiesets die bestaan uit bouwmaterialen zoals golfplaten, spijkers, een hamer, aluminium scherm en andere items, zijn gezinnen in staat hun fundering en daken in overeenstemming te bouwen met technieken om meer vellige huizen te construeren. Dit biedt veiligheid want dat de volgende tyfoon gaat komen, dat is zeker. De Filipijnen liggen in een aardbevingsgordel.

De laatste drie maanden zag CARE de getroffen gezinnen echter worstelen met de dubbele last van het opbouwen van hun huizen en het zorgen voor levensonderhoud. Onvermijdelijk verdeelt dit hun aandacht en kost dit veel energie.

CARE zal 25.000 mensen in Leyte, Samar en Panay helpen met financiële bijstand van 48€. Dit geld zal hen in staat stellen om hun levensonderhoud, wat is vernietigd door Haiyan, te herstellen of om nieuwe inkomstengenererende activiteiten op te starten.

CARE heeft tot nu toe met onze hulp in het uitdelen van voedsel en het verschaffen van onderdak, 300.000 mensen bereikt in 65.000 gezinnen in Leyte , Samar en Panay.

CARE is vastbesloten de komende maanden en jaren door te gaan om mensen te helpen hun leven weer op te bouwen.

Tot nu toe honderdduizenden Filipino's geholpen met geld Giro555

06-03-2014 – Dankzij de giften van mensen in Nederland hebben honderdduizenden mensen in de Filipijnen de eerste maanden na de tyfoon levensreddende hulp ontvangen. Van de totale opbrengst die binnenkwam voor de actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen’ is tot nu toe bijna een kwart – 8,6 miljoen euro – besteed.

Vandaag publiceren de Samenwerkende Hulporganisaties de eerste tussenrapportage over de hulpverlening in de eerste drie maanden na de ramp in de Filipijnen. Hulporganisaties hebben geld van Giro555 tot nu toe vooral besteed aan voedselhulp, noodhulppakketten met onder andere pannen en dekens, medische zorg en schoon drinkwater.

Actievoorzitter Henri van Eeghen is op dit moment in het rampgebied om te zien hoe de situatie daar nu is. “Het verschil met drie maanden geleden is groot. Duizenden tonnen puin zijn geruimd. Straten zijn schoongeveegd. Mensen proberen hun leven weer op te pakken. Maar er moet nog een heleboel gebeuren. De omvang van de ramp is immens. Hulporganisaties verleggen hun focus op dit moment steeds meer van noodhulp naar wederopbouw. Die wederopbouw gaat nog jaren duren.” Met geld van Giro555 blijven hulporganisaties zich de komende twee jaar inzetten om zoveel mogelijk mensen weer een toekomstsperspectief te bieden.

Hulporganisaties zetten zich in voor alle vormen van hulp, maar leggen de komende tijd extra focus op huizenbouw en het creëren van inkomstenbronnen. ”Mensen willen zelf weer een leven opbouwen, zonder hulp, met eigen inkomsten. Het creëren van nieuwe inkomstenbronnen in een ineengestorte lokale economie wordt de komende tijd één van de grootste uitdagingen”, aldus Van Eeghen.

In totaal gaven Nederlanders ruim 36 miljoen euro aan Giro555. Dit bedrag wordt verdeeld over de 9 deelnemende hulporganisaties. Minimaal 91% gaat naar hulpverlening ter plaatse. Het overige geld wordt gebruikt voor actiekosten (1,8%), zoals vormgeving, website en voor apparaatskosten (7%), zoals beoordelen, controleren en verantwoorden van hulpprogramma´s vanuit Nederland.

Het is bijna vier maanden geleden dat tyfoon Haiyan over de Filipijnen raasde. Duizenden mensen werden gedood, 4,1 miljoen mensen verloren hun huis en 14,1 mensen werden afhankelijk van één of andere vorm van hulp. Nederlanders kwamen massaal in actie om geld in te zamelen via Giro555.

“De aandacht voor de ramp was overweldigend. Filipino´s vragen ons voortdurend hun dankbaarheid over te dragen aan het Nederlands publiek”, aldus Van Eeghen. “Ik heb diep respect voor de veerkracht van de mensen hier. Hun kracht en optimisme zijn misschien wel de belangrijkste drijfveren voor vooruitgang.”

CARE heeft tot nu toe aan 200.000 mensen noodhulp verleend in de zwaar getroffen gebieden Leyte, Samar en Panay. We hebben voedsel verstrekt aan meer dan 185.000 mensen, noodopvangmateriaal (gereedschap, dekzeilen, keuken sets en andere items) aan meer dan 36.000 mensen, en duurzame onderdakreparatiesets waaronder golfmetalen platen, gereedschap en andere benodigd materiaal plus een extra contante aanvulling aan meer dan 3.800 mensen.

Bekijk op deze pagina welke hulp er is verleend.

Drie maanden na tyfoon Haiyan in de Filipijnen: “Nog immens veel werk te doen”

07-02-2014 – Drie maanden na de tyfoon Haiyan op de Filipijnen hebben miljoenen slachtoffers hulp ontvangen. Maar de nood duurt voort en velen worstelen om hun leven weer op rit te zetten. De grootste zorg van hulpverleners op dit moment is de nood aan adequate bouwmaterialen en het bieden van nieuwe mogelijkheden voor mensen om inkomsten te verwerven.

“De veerkracht van de Filipino’s is bewonderenswaardig, ze willen de draad weer oppakken. Maar zoveel mensen hebben werkelijk alles verloren. Er is nog immens veel werk te doen. Hulporganisaties moeten inzetten op alle fronten tegelijk om hen daarin te ondersteunen. Een gigantische klus die nog jaren zal kosten”, zegt Henri van Eeghen, SHO-actievoorzitter. Mede met geld van Giro555 zetten hulporganisaties zich in voor de meest uiteenlopende vormen van hulp, van bijvoorbeeld voedseldistributies en herstel drinkwatervoorzieningen tot medische zorg en onderwijs. Door de tyfoon zijn de onderkomens van meer dan vijf miljoen mensen werden verwoest of beschadigd. Naar schatting is zo´n 80% van de mensen bezig om hun huis weer te herstellen, waar mogelijk ondersteund met materialen en adviezen van hulpverleners. Echter, noodhulpmedewerkers waarschuwen dat de capaciteit achterblijft bij de nood. Ook stijgen door schaarste prijzen van bouwmaterialen.

Een belangrijke focus voor de hulpverlening de komende tijd zal zijn om met de mensen daar te zoeken naar mogelijkheden voor nieuwe bronnen van inkomsten. Miljoenen mensen hebben hun manier om inkomen te verwerven, verloren.

Vooral de kokosnootbranche is hard getroffen. In totaal zijn 33 miljoen bomen verwoest. Volgens de VN hebben daardoor 1,7 miljoen mensen in deze sector hun werk verloren, van boeren tot vervoerders en fabrieksarbeiders. Het duurt zes tot acht jaar voordat nieuw geplante bomen weer zijn opgegroeid.

Met bijvoorbeeld cash for work projecten zorgen hulporganisaties dat mensen tijdelijk weer een inkomen kunnen verdienen. Ook krijgen kokos- en rijstboeren zaaigoed en landbouwwerktuigen om gewassen te verbouwen die zij op korte termijn kunnen oogsten.

Haiyan raasde 8 november 2013 over 9 regio’s van de Filipijnen. Het is – met 6.201 geregistreerde doden – de meest dodelijke storm die ooit het land bereikte. Meer dan 14 miljoen mensen hebben hulp nodig, één op de zeven mensen van de totale bevolking.

In 8 Westerse landen is 225 miljoen euro opgehaald met nationale acties, vergelijkbaar aan die van Giro555. Het gaat dan om acties waarin hulporganisaties samenwerken om geld in te zamelen uit nationale solidariteit met slachtoffers, vaak in partnerschap met omroepen. In Nederland staat de teller nu op 36.198.780 euro. De afgelopen 25 jaar voerden de Samenwerkende Hulporganisaties 39 acties, waarvan `Help slachtoffers Filipijnen` de zesde plaats inneemt wat betreft opbrengsten.

SHO sluit nationale actie Filipijnen

29-01-2014 – Gister, bijna drie maanden na de verwoestende tyfoon Haiyan, sloten de Samenwerkende Hulporganisaties de actie voor de Filipijnen. De SHO zal mensen niet meer vragen om giften op Giro555 voor dit doel. De teller staat op 36.170.909,41 euro. Van dit bedrag verlenen hulporganisaties twee jaar noodhulp en wederopbouw aan de slachtoffers van tyfoon Haiyan.

Tot 28 februari kunnen mensen geld afkomstig uit al afgeronde of nog lopende acties nog overmaken naar Giro555 voor hulp aan de slachtoffers van de tyfoon. Geld dat na deze einddatum binnenkomt, is bestemd voor een volgende SHO-actie.
De beelden uit de Filipijnen na tyfoon Haiyan brachten in Nederland een grote actiebereidheid op gang. Op 18 november organiseerden de omroepen een nationale actiedag. Duizenden mensen, onder wie veel kinderen, en tientallen bedrijven zetten zelf een actie op; van sponsorlopen tot kamerconcerten en veilingen. “Namens de hulpverleners en de mensen in het rampgebied wil ik alle mensen in Nederland die hebben bijgedragen aan de nationale actie enorm bedanken”, zegt actievoorzitter Henri van Eeghen.

Van de opbrengst is maximaal 2% gereserveerd voor de dekking van de actiekosten, zoals website en vormgeving. Het overige deel gaat naar de negen SHO-deelnemers die hiervan hulp verlenen in het rampgebied. De organisaties houden het publiek voortdurend op de hoogte van de voortgang van de hulp via de website http://www.giro555.nl/ en met geregelde gedetailleerde rapporten. Het eerste rapport verschijnt de eerste week van maart.

Inzetten op alle fronten tegelijk
Tyfoon Haiyan raasde op 8 november over het land. Zeker 6.200 mensen werden gedood, 11 miljoen huizen beschadigd en ruim 4 miljoen mensen raakten ontheemd. Hulpverleners zijn volop aan het werk.
“Het is een gigantische klus. Het duurt nog jaren, voordat de mensen in het gebied weer minimaal op het niveau waren als voorheen”, aldus Van Eeghen die drie weken na de tyfoon zelf het rampgebied bezocht. Het slechte weer van de afgelopen weken bemoeilijkte de hulp en toont opnieuw hoe noodzakelijk het is om te zorgen dat mensen minder kwetsbaar zijn bij nieuwe rampen. “Building back better and safer is onderdeel van het werk van organisaties”.
Hulpverleners zetten in op alle fronten tegelijk: zowel op directe noodhulp in de vorm van voedsel, schoon drinkwater en medische zorg, als op herstel van onderwijs, onderdak, landbouw en visserij. De eerste maanden na de ramp ontvingen mede dankzij geld van Giro555 bijvoorbeeld honderdduizenden mensen voedselpakketten en kregen 400.000 boeren rijstplanten. Ook kunnen duizenden kinderen weer naar school en hebben tienduizenden mensen bouwmaterialen voor tijdelijke behuizing.

Hulporganisaties: bouwmaterialen nodig voor Filipijnen

15-01-2014 – Metalen golfplaten, stevige bevestigingsmaterialen, hamers, spijkers en touwen. Dat zijn de materialen die nu nodig zijn voor opvang van de slachtoffers van de tyfoon Haiyan op de Filipijnen te helpen. Dat zeggen noodhulpmedewerkers vanuit het rampgebied.

Hulpverleners voor huizenbouw zetten in op twee fronten tegelijk: directe noodhulp én oplossingen vinden voor de lange termijn. Te veel mensen hebben nog geen degelijk onderkomen. “We moeten nu zorgen voor mensen die een tijdelijk onderkomen hebben. En tegelijk moeten we plannen maken voor structurele oplossingen, zodat onderkomens stevig genoeg zijn om bescherming te bieden bij nieuwe rampen’’, zegt Nederlander Lex Kassenberg, landendirecteur van CARE op de Filipijnen.

Belangrijkste belemmering is de aanvoer van bouwmateriaal, waarvan de prijzen lokaal intussen stijgen. “We hebben goede materialen nodig, zoals metalen golfplaten en stevige bevestigingsmaterialen. Veel spullen moeten geïmporteerd worden. Dat kost nog enkele weken”, zegt Kassenberg.

Building back safer and better
De snelheid waarop mensen zelf weer huizen herstellen noemen hulpverleners ´indrukwekkend´. Maar de nieuwe constructies zijn vaak kwetsbaar. Jeroen Jurriens, noodhulpexpert van ICCO & Kerk in Actie: “Het uitgangspunt is ´building back safer and better´. Maar de onderkomens waarin veel mensen nu verblijven zijn onveilig voor nieuwe rampen. We moeten ons in de komende periode inspannen om deze mensen betere materialen te bieden en advies over hoe te bouwen.”
Mede dankzij geld van Giro555 zetten hulporganisaties zich volop in voor herstel en bouw van huizen. Zo zorgde CARE voor distributie van noodopvangmaterialen aan ruim 3.000 huishoudens. ICCO & Kerk in Actie herstelt en bouwt de komende maanden meer dan 1.200 huizen op eiland Panay. Op Leyte en Samar kregen 5.000 mensen tentzeilen, hamers en spijkers via Cordaid. Ook het Rode Kruis helpt duizenden mensen aan onderkomens en verscheept op dit moment 1.800 nieuwe pakketten met bouwmaterialen.

De tussenstand van Giro555 voor de actie `Help slachtoffers Filipijnen` is op dit moment 36,050,850 euro. Tyfoon Haiyan verwoestte en vernielde november vorig jaar meer dan een miljoen huizen op verschillende eilanden in de Filipijnen. Zo´n 330.000 families in het rampgebied konden al snel na de ramp een tijdelijk onderkomen creëren met uitgedeelde tenten en zeilen. Ook kregen ongeveer 35.000 gezinnen bouwmaterialen. Veel gezinnen verblijven echter nog in evacuatiecentra en schoolgebouwen.

Update: CARE bereikt 57.000 Filipijnse mensen met voedselpakketten

11-12-2013 – CARE heeft op op heden ruim 57.000 mensen in de Filipijnen van voedsel voorzien. De voedselpakketten zijn uitgedeeld op de zwaar getroffen eilanden Leyte, Panay en Samar. Daarnaast heeft CARE de afgelopen week heeft naar schatting 2900 shelter kits, kitchen sets en zeildoeken uitgedeeld op Leyte.

CARE gaat samen met lokale partners noodhulp en wederopbouwactiviteiten verlenen op het gebied van voedselzekerheid, levensonderhoud en onderdak voor in totaal naar schatting 200.000* mensen (40.000 huishoudens) op Leyte (10.000 huishoudens), Panay (25.000 huishoudens) en Oost Samar (10.000 huishoudens).

De eerste focus nu in de eerste drie maanden ligt op het leveren van middelen waar direct behoefte aan is: onderdak en voedsel aan gemeenschappen die het hardst getroffen zijn door deze ramp. Op de langere termijn (2-3jaar) wil CARE gaan werken aan herstel van de voedselzekerheid, levensonderhoud en onderdak door huizen te bouwen. In veel van de  getroffen gebied wonen veelal kleine boeren die afhankelijk zijn van visvangst en landbouw. Doordat velden met gewassen zijn verwoest; zijn de belangrijke inkomstenbronnen verdwenen. Om ervoor te zorgen dat de bevolking zo snel mogelijk weer in haar eigen bestaan kan voorzien, helpt CARE met het aanplanten van nieuwe gewassen.

CARE werkt op dit moment op het gebied van onderdak en voedsel door het uitdelen van ‘shelter kits’ en voedselpakketten. CARE heeft tot nu toe aan meer dan 11,000 families – ruim 57,000 mensen deze voedsel- en onderdakpakketten uitgedeeld op de zwaar getroffen eilanden Leyte, Panay en Samar. Een doorsnee voedselpakket bestaat bijvoorbeeld uit 5kg rijst, blikjes sardientjes en blikken vlees, en een pak biscuits

CARE heeft voor haar voedseldistributies al tienduizenden kilo’s rijst ingekocht. Deze rijst wordt door vrijwilligers herverpakt in pakketten die op gezinsgrootte zijn, zodat vrouwen deze gemakkelijk naar huis kunnen dragen. Afgelopen week heeft CARE tevens naar schatting 2900 shelter kits, kitchen sets en zeildoeken uitgedeeld op Leyte.

Aangezien het vaak de vrouwen zijn die de noodhulpvoorraden ophalen, zal CARE maatregelen nemen om het risico van geweld op distributiepunten te minimaliseren door het selecteren van locaties dicht bij waar mensen verblijven en in de veilige gebieden, en door een beroep te doen op ondersteuning vanuit de gemeenschap. CAREs hulp is zodanig ingericht dat deze aan de behoeften van vrouwen, mannen, jongens en meisjes tegemoet komt, bijvoorbeeld door het verstrekken van verschillende hygiëne- kits voor vrouwen en voor mannen.

Update: CARE bereikt 38.750 mensen in de Filipijnen met voedselpakketten

02-12-2013 – CARE gaat samen met lokale partners noodhulp en wederopbouwactiviteiten verlenen op het gebied van voedselzekerheid, levensonderhoud en onderdak voor in totaal naar schatting 200.000* mensen (40.000 huishoudens) op Leyte (10.000 huishoudens), Panay (25.000 huishoudens) en Oost Samar (10.000 huishoudens). De eerste focus nu in de eerste drie maanden ligt op het leveren van middelen waar direct behoefte aan is: onderdak en voedsel aan gemeenschappen die het hardst getroffen zijn door deze ramp. Op de langere termijn (2-3jaar) wil CARE gaan werken aan herstel van de voedselzekerheid, levensonderhoud en onderdak door huizen te bouwen. In veel van de  getroffen gebied wonen veelal kleine boeren die afhankelijk zijn van visvangst en landbouw. Doordat velden met gewassen zijn verwoest; zijn de belangrijke inkomstenbronnen verdwenen. Om ervoor te zorgen dat de bevolking zo snel mogelijk weer in haar eigen bestaan kan voorzien, helpt CARE met het aanplanten van nieuwe gewassen.

CARE werkt op dit moment op het gebied van onderdak en voedsel door het uitdelen van ‘shelter kits’ en voedselpakketten. CARE heeft tot nu toe aan meer dan 7750 families – ruim 38.750 mensen deze voedselpakketten uitgedeeld op de zwaar getroffen eilanden Leyte, Panay en Samar.

–  CARE deelde op 19 en 20 november  voedselpakketten uit aan 4800 families (24.000 mensen) bestaande uit  5kg rijst, 6 blikjes sardientjes en 2 blikken vlees, en 1 pak biscuits in 15 afgelegen dorpjes in de omgeving van Ormoc.

– Panay island: op 26 November heeft CARE 1450 voedselpakketten uitgedeeld aan 1450 families in alle vier de provincies van Panay eiland.

– Basey (Samar): op 27 en 28 november zijn er 1500 voedselpakketten uitgedeeld in Basey, Samar voor 1500 huishoudens (die daar 1 maand van kunnen eten).

CARE heeft hiervoor tienduizenden kilo’s rijst ingekocht. Deze rijst is door vrijwilligers herverpakt in pakketten die op gezinsgrootte zijn, zodat vrouwen deze gemakkelijk naar huis kunnen dragen. De planning is om deze week nog naar schatting 1.000 shelter kits, 5.000 tentzeilen en 1.000 keukensets uit te delen.

Aangezien het vaak de vrouwen zijn die de noodhulpvoorraden ophalen, zal CARE maatregelen nemen om het risico van geweld op distributiepunten te minimaliseren door het selecteren van locaties dicht bij waar mensen verblijven en in de veilige gebieden, en door een beroep te doen op ondersteuning vanuit de gemeenschap. CAREs hulp is zodanig ingericht dat deze aan de behoeften van vrouwen, mannen, jongens en meisjes tegemoet komt, bijvoorbeeld door het verstrekken van verschillende hygiëne- kits voor vrouwen en voor mannen.

Eindstand van Actiedag voor Filipijnen: 18.506.023 euro

19-11-2013 – De eindstand van de Nationale Actiedag Help slachtoffers ramp Filipijnen is 18.506.023 euro. Henri van Eeghen, SHO actievoorzitter vindt dit een geweldige prestatie en steun in de rug voor het werk van de hulpverleners ter plekke. “Dit is fantastisch. Dit geld wordt direct ingezet voor water, voedsel, onderdak en medische zorg in de Filipijnen. Ik ben hier erg dankbaar voor. Het is overweldigend dat zoveel mensen in Nederland een gift hebben gedaan en in actie zijn gekomen voor de mensen op de Filipijnen.”

Actievoorzitter Van Eeghen spreekt over een succesvolle Nationale Actiedag. “Zoveel verschillende Nederlanders heb ik vandaag over de vloer zien komen in het Centrum voor Beeld en Geluid. Ondanks dat het op een werkdag was en slechts een week van tevoren bekend, hebben we veel mensen bereikt en kunnen uitleggen wat we met de opbrengst doen in het rampgebied.” Zo telde het actieteam ruim 54.000 binnenkomende telefoontjes en ruim 2,1 miljoen accounts die over Giro555 twitterden. Ruim 2000 mensen bezochten het Centrum voor Beeld en Geluid.

De actievoorzitter vervolgt: “Het was een inspirerende, creatieve en ook spannende dag. Ik wil alle mensen die zich zo ingezet hebben namens de deelnemers van de SHO heel graag bedanken. Alle mensen van de Filipijnse gemeenschap die er vandaag waren om de actie te steunen: dank voor jullie aanwezigheid en lekkere hapjes. Alle mensen van de publieke omroepen, RTL, SBS, Radio 2. Alle BN-ers. Alle mensen in het land die met hun eigen acties op een creatieve manier een bijdrage hebben geleverd. Alle vrijwilligers. En als laatste alle mensen van het actieteam.”

Van Eeghen sluit af: “Wij zullen er alles aan doen om met het aan ons toevertrouwde geld zo veel mogelijk mensen in de Filipijnen op zo’n goed mogelijke manier te helpen. Via giro555.nl blijven we u continue op de hoogte houden van al onze werkzaamheden in het rampgebied. De actie Help slachtoffers ramp Filipijnen is niet afgelopen, veel acties in het land lopen door. We blijven geld inzamelen voor de slachtoffers van de Filipijnen.”

Eerste voedseldistributie CARE in Filipijnen gestart

17-11-2013 – Het noodhulpteam van CARE werkt samen met lokale partners om directe noodhulp te verlenen op het gebied van eten en onderdak. CARE is op donderdag 14 november gestart met de eerste voedseldistributie. CARE heeft rijstpakketten uitgedeeld aan ongeveer 1.000 slachtoffers in Ormoc city, gelegen op het zwaar getroffen eiland Leyte. Voor deze voedseldistributie heeft CARE rijst op de markt gekocht. De rijst is herverpakt in pakketten die op gezinsgrootte zijn, zodat vrouwen deze makkelijk naar huis kunnen dragen. 

Begin deze week heeft CARE bovendien gepland om 23,000 kg rijst uit te delen aan ca. 4600 huishoudens (totaal 23,000 mensen). Daarnaast voert CARE momenteel gesprekken met bestaande en nieuwe partners om acties te starten in Samar, and Zuid-Leyte.

CAREs hulp is zodanig ingericht dat deze aan de behoeften van vrouwen, mannen, jongens en meisjes tegemoet komt, bijvoorbeeld door het verstrekken van verschillende hygiëne- kits voor vrouwen en voor mannen. CARE medewerker Sandra heeft gemeld dat zij veel hulp door ziet komen en dat kleine winkels worden geopend in Ormoc. Ze vertelt dat het stadhuis een lange lijst van lokale winkels en bedrijven heeft die hun goederen en diensten aan de lokale bevolking doneren.

De noodhulpteams van CARE werkten al samen met de gemeenschappen, zelfs voordat de storm de Filipijnen raakte. CARE heeft gezinnen geholpen te evacueren en hun huizen te beschermen in afwachting van de storm. Sindsdien hebben we keihard gewerkt om de logistieke uitdagingen aan te pakken om hulp te krijgen bij de getroffen gemeenschappen en om samen met deze gemeenschappen diegenen te identificeren die het meest getroffen zijn.

CARE wil in totaal 200.000 mensen helpen met noodhulp en wederopbouw
CARE gaat noodhulp en wederopbouwactiviteiten opstarten op het gebied van voedselzekerheid, levensonderhoud en onderdak voor in totaal naar schatting 200.000 mensen (40.000 gezinnen). CARE richt zich hierbij vooral op de moeilijk bereikbare gebieden waar veel nood is en waar nog niets wordt gedaan. De eerste focus nu ligt op het leveren van middelen waar direct behoefte aan is: onderdak en voedsel aan gemeenschappen die het hardst getroffen zijn door deze ramp. Op de langere termijn wil CARE gaan werken aan herstel van de voedselzekerheid, levensonderhoud en onderdak door huizen te bouwen. In veel van de getroffen gebied wonen veelal kleine boeren die afhankelijk zijn van visvangst en landbouw. Doordat velden met gewassen zijn verwoest; zijn de belangrijke inkomstenbronnen verdwenen. Om ervoor te zorgen dat de bevolking zo snel mogelijk weer in haar eigen bestaan kan voorzien, helpt CARE met het aanplanten van nieuwe gewassen.

Maandag 18 november Nationale Actiedag giro555 voor de Filipijnen

13-11-2013 – SHO, NPO, RTL en SBS in actie voor Filipijnen op maandag 18 november. Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), Nederlandse Publieke Omroep (NPO), RTL en SBS6 organiseren maandag 18 november een nationale actie voor de ramp op de Filipijnen.

De Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), RTL en SBS6 organiseren maandag 18 november een nationale actie voor de ramp op de Filipijnen. Op Giro555 kunnen mensen in Nederland geld storten voor noodhulp in het rampgebied. Gedurende de dag besteden publieke en commerciële radio- en tv-zenders aandacht aan de ramp. Meer informatie over de invulling van de programmering wordt nader bekend gemaakt.

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is op maandag 18 november ingericht als actiecentrum met een belteam van 6.00 tot middernacht en waar mensen geld en cheques kunnen inleveren.

Over SHO en de ramp op de Filipijnen
Maandag 11 november stelde de samenwerkende Hulporganisaties Giro555 open om geld in te zamelen voor de slachtoffers in de Filipijnen. Miljoenen Filipijnen zijn slachtoffer van de verwoestende tyfoon Haiyan. Dit is één van de grootste catastrofes die de wereld ooit heeft gezien. Complete dorpen zijn van de kaart geveegd en er zijn duizenden dodelijke slachtoffers. Daarom is het van levensbelang dat we nu helpen. Mensen in het rampgebied hebben dringend behoefte aan schoon drinkwater, voedsel, onderdak en medicijnen.

`Het is geweldig dat de omroepen de inzameling van Giro555 voor de slachtoffers van de Filipijnen mogelijk willen maken door een nationale actie op radio en tv te organiseren. We merken dat Nederlanders graag hun betrokkenheid met de slachtoffers laten zien en dat maken de omroepen op deze manier mogelijk”, aldus Henri van Eeghen, actievoorzitter van de SHO.

 

Samenwerkende Hulporganisaties starten nationale actie voor slachtoffers ramp Filipijnen

Foto: Reuters

11 -11-2013 – De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) openen per direct giro555 voor noodhulp aan de slachtoffers van tyfoon Haiyan. De toegebrachte schade is enorm en het aantal dodelijke slachtoffers wordt geschat op tienduizend. Steeds meer hulpteams trekken het rampgebied in om de noden te onderzoeken en hulp te verlenen. De SHO vraagt het Nederlandse publiek om financiële steun. Voor zowel noodhulp als wederopbouw is veel geld nodig.

De kracht van de tyfoon en opstuwend zeewater hebben grote verwoestingen aangebracht, complete dorpen zijn van de kaart geveegd. De deelnemende organisaties van de SHO gaan zich richten op zowel noodhulp als wederopbouw. In het rampgebied is grote behoefte aan schoon drinkwater, voedsel, kleding en tijdelijk onderdak. Er moeten voorzieningen komen om slachtoffers gezamenlijk op te vangen. De langere termijn en wederopbouw richten zich op herstel van de schade, onderdak, psychosociale hulp en ondersteuning bij het verwerven van inkomsten, bijvoorbeeld door verstrekken van nieuw zaaigoed.

Via www.giro555.nl kan iedereen vanaf vandaag op de hoogte blijven van de hulpverlening aan de slachtoffers en van het verloop van de nationale actie.

De Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) is een samenwerkingsverband van Nederlandse hulporganisaties dat bij grote humanitaire rampen gezamenlijk fondsen werft voor hulpverlening aan de slachtoffers van de betreffende ramp. De SHO bestaat uit CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision. Stichting Vluchteling is niet werkzaam in het gebied en neemt geen deel aan deze actie.   

“Help slachtoffers ramp Filipijnen”

Donaties kunnen via de donatiemodule op de website www.giro555.nl
IBAN: NL08INGB0000000555 (7×0).

Foto: REUTERS

 

TYFOON HAIYAN: CARE start noodhulp

Foto: Reuters

09-11-2013 – CARE and its partners are responding to the needs of families affected by Super Typhoon Haiyan, which has torn a path across central Philippines, affecting an estimated 10 million people.

More than 790,000 people have been evacuated because of the typhoon, with heavy rains, storm surges and winds of up to 275 kilometres per hour battering central Philippines since Friday. CARE Philippines’ disaster reduction advisor, Celso Dulce said information was beginning to come in that indicated the extent of destruction caused by Haiyan.

“We are now receiving reports from CARE partners that indicate extensive damage to houses, health centres, schools and community buildings, as well as crops and other livelihood assets. The official death toll stands at four, however unconfirmed reports in local media say more than 100 people have died.”

Mr Dulce said areas of Southern Leyte Province had been particularly hard hit, including St Bernard Municipality, which in 2006 suffered a massive landslide that killed more than 1,000 people.

“Reports are coming in from CARE workers and our partners in St Bernard that parts of the area are severely flooded and landslides have occurred in at least two communities. The course of the nearby Lawigan River has diverted into urban areas, and houses rebuilt for those who survived the 2006 landslide have been damaged.”

Mr Dulce said CARE and its partners were now mobilising resources to deliver assistance to affected communities.

“We have teams travelling to affected areas such as Bohol Province and Guiuan in Eastern Samar Province, where Haiyan first made landfall. These teams will be assessing the needs of communities and providing critical assistance including emergency shelter, food and water.”

He added that ensuring remote areas – many of which have been cut off following Typhoon Haiyan’s destruction – were supported in the immediate aftermath of a disaster of this magnitude was a priority.

“Getting information to and from remote, hard-to-reach areas is still extremely difficult due to power outages, downed cell phone sites, blocked roads and airport closures. Importantly, CARE and its partners will be working to deliver assistance to remote communities affected by this disaster,” he said.

Vietnam
If Typhoon Haiyan stays on track, it is forecasted to also hit central and northern Vietnam on Sunday morning, in the same areas that were affected by recent storms, potentially causing further damage to already weakened livelihoods and infrastructure. CARE teams in Vietnam are preparing for a potential impact and working closely with the Government of Vietnam, which has a range of systems in place to warn, evacuate and respond to emergencies.

CARE has worked in the Philippines since 1949, providing emergency relief when disaster strikes and helping communities prepare for disasters. CARE’s past responses in the Philippines have included typhoon Bopha in 2012 and typhoon Ketsana in 2009.

CARE has been working in Vietnam since 1989 delivering long-term development programs to vulnerable and poor communities in the country in close coordination with the government authorities.

CARE’s emergency response teams specialise in providing life-saving food, water, shelter and health care. CARE has more than six decades of experience helping people prepare for disasters, providing lifesaving assistance when a crisis hits, and helping communities recover after the emergency has passed. CARE, which works in 84 countries around the world, places a special focus on women, children and other vulnerable populations, who are often disproportionately affected by disasters. In 2012, our emergency response and recovery projects reached nearly 14 million people in 40 countries.

Foto: REUTERS

CARE team stand-by om te reageren op tyfoon Haiyan in Filippijnen

Foto: OCHA

08-11-2013 – Vanochtend vroeg om half vijf Filipijnse tijd is de tyfoon Haiyan aan land gekomen in de Filippijnen. Er zijn hierbij windsnelheden tot 275 kilometer per uur gemeten. CARE en haar partners staan op stand-by om mensen in nood te helpen.

Celso Dulce, vertegenwoordiger van CARE in de Filippijnen en tevens adviseur rampenvermindering vertelt: “Tot nu toe is gedetailleerde informatie over de schade nog steeds schaars. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de eerste berichten komen door dat veel huizen in de kustgebieden van Leyte en Samar zijn ondergelopen en wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen.

“CARE en onze partners zijn in het veld en zijn nu relevante informatie aan te verzamelen om een mogelijke noodhulpreactie in gang te zetten . Hoewel het nu belangrijk is om snel te focussen op de behoeften van de mensen, is het ook van cruciaal belang om te benadrukken dat ramppreventie levens redt. Ons werk met verschillende partners toont aan dat mensen zichzelf beter kunnen beschermen door zich bewust te zijn van de lokale risico’s, en doordat zij basiskennis hebben over wat te doen voor, tijdens en na een ramp. Gemeenschappen werken samen met de lokale autoriteiten en ontwikkelen rampenplannen en zetten onder andere alarmsystemen in om mensen vroegtijdig te waarschuwen voor aankomende rampen. Tevens worden evacuatieplannen ingezet wanneer er een kamp aankomt”, vertelt Celso Dulce.

Foto: OCHA

Als tyfoon Haiyan op koers blijft, is de voorspelling dat deze Centraal Vietnam deze zondag zal raken, in dezelfde gebieden die zijn getroffen door de recente stormen; dit kan leiden tot verdere schade aan reeds verzwakt levensonderhoud en infrastructuur. CARE teams in Vietnam monitoren de tyfoon en bereiden zich voor op de mogelijke gevolgen. Ze houden nauw contact met de regering van Vietnam, deze is zeer goed voorbereid op de storm en is er klaar voor om alarm te slaan, evacuaties uit te voeren en te reageren op noodgevallen.

CARE werkt al sinds 1949 in de Filippijnen, wij verstrekken hier noodhulp bij rampen en helpen gemeenschappen zich voor te bereiden op rampen. Zo verstrekte CARE onder andere noodhulp ten tijde van de tyfoon Bopha in 2012 en tyfoon Ketsana in 2009.

CARE ’s noodhulpteams zijn gespecialiseerd in het leveren van levensreddend voedsel, water, onderdak en gezondheidszorg. CARE heeft meer dan zes decennia ervaring om mensen te helpen zich voor te bereiden op rampen, in het verstrekken van levensreddende hulp wanneer een crisis toeslaat , en in het helpen van gemeenschappen om te herstellen nadat de noodsituatie voorbij is. CARE is werkzaam in 86 landen over de hele wereld, en geeft bijzondere aandacht aan vrouwen, kinderen en andere kwetsbare bevolkingsgroepen die vaak onevenredig worden getroffen door rampen. In 2012 bereikten onze noodhulp en wederopbouwprojecten bijna 14 miljoen mensen in 40 landen.