Help mee

Help mee

Wereldwijd leven miljoenen mensen in nood, oorlog en armoede. Zij hebben onze hulp nodig.
CARE redt levens en werkt aan een betere toekomst.

We geven de meest kwetsbare mensen, specifiek vrouwen en meisjes, de tools om zichzelf vanuit hun eigen kracht te ontwikkelen. Zo strijden we samen tegen armoede. Want alleen samen zijn we krachtig genoeg om structurele veranderingen te brengen en een menswaardig bestaan op te bouwen voor iedereen. Oók bij de allerarmsten en óók op de allermoeilijkste plekken.

Met jouw steun:

Wij werken vanuit het rotsvaste vertrouwen dat we allemaal iets voor elkaar kunnen én moeten betekenen. Jouw hulp is daarom hard nodig.

Zo help je mee: