World Humanitarian Summit

Wat is het?
Op 23 en 24 mei 2016 vindt in het Turkse Istanbul de eerste Humanitaire VN-top plaats. Doel van deze bijeenkomst is tot afspraken te komen om het internationale noodhulpsysteem effectiever en efficiënter te maken. Onder andere premier Rutte en minister Ploumen nemen deel aan de bijeenkomst, waar Nederland een belangrijke rol vervult in de rol van EU-voorzitter.

Meer informatie over de World Humanitarian Summit:

CARE bij de WHS
CARE zet zich wereldwijd in voor de meest kwetsbaren. In een tijd dat de wereld te kampen heeft met meer humanitaire crises dan ooit, doet CARE met de volgende boodschappen een dringend beroep op de politieke leiders:

  • De wereld kent momenteel het hoogste aantal vluchtelingen sinds de Tweede Wereldoorlog. Klimaatsverandering bedreigt het leven van miljoenen mensen. En vele miljoenen kinderen groeien op in langdurige conflictsituaties. Dit alles moet veranderen.
  • De kwaliteit en hoeveelheid humanitaire hulp moet worden verbeterd. Verder moet er meer worden geïnvesteerd in het voorkomen van rampen en crises. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor lokale overheden, ngo’s en het bedrijfsleven.
  • Speciale aandacht moet uitgaan naar de positie van vrouwen en meisjes in conflictsituaties.
    Politieke erkenning, steun en participatie van bijvoorbeeld vrouwenactivisten is noodzakelijk.

World Humanitarian Summit

21 oktober 2015 – Op 6 oktober publiceerde het secretariaat van de World Humanitarian Summit (WHS) hun syntheserapport. Dit zijn CARE’s bevindingen.