Veelgestelde vragen

Hier vind je veelgestelde vragen en het antwoord daarop.

1. Wie is CARE?
CARE Nederland is een onderdeel van CARE International, een toonaangevende internationale ontwikkelingsorganisatie die strijdt voor menselijke waardigheid en minder armoede.

CARE Nederland helpt wereldwijd om kwetsbare gemeenschappen weerbaar te maken tegen natuurrampen en gewelddadige conflicten. Wij werken voor de allerarmsten. Op de allermoeilijkste plekken. Wij voorzien in noodzakelijke levensbehoeften en  pakken de complexe oorzaken van armoede aan met slimme en werkende oplossingen die uitgaan van de kracht van mensen. CARE heeft hierbij speciale aandacht voor de “empowering” van vrouwen en meisjes. Samen met de lokale gemeenschappen vechten we tegen armoede en vóór meer waardigheid.

2. Wat doet CARE?
CARE Nederland helpt wereldwijd de veerkracht te versterken van gemeenschappen die getroffen worden door natuurrampen, conflicten en geweld. CARE werkt voor de meest kwetsbare groepen, de allerarmsten. Op de allermoeilijkste plekken. Met speciale aandacht voor de “empowering” van vrouwen en meisjes.

3. Hoe werkt CARE?
CARE pakt de complexe oorzaken van armoede aan als een social engineer – dat wil zeggen: wij bedenken slimme en werkende oplossingen die uitgaan van de kracht van mensen. Dat werkt. Met onze CARE landenkantoren in meer dan 80 landen wereldwijd en ons netwerk van lokale partners pakken wij gezamenlijk deze comlexe oorzaken van armoede aan.

4. Wat is de missie van CARE?
CARE Nederland helpt de weerbaarheid van leefgemeenschappen die kwetsbaar zijn voor natuurrampen en gewelddadige conflicten te verhogen. Door het voorzien in noodzakelijke levensbehoeften en het bijdragen aan duurzame oplossingen.

5. Wat is de visie van CARE?
CARE Nederland streeft naar een wereld van hoop, tolerantie en sociale rechtvaardigheid, waarin armoede overwonnen is en waarin mensen in waardigheid en veiligheid leven. 

6. Hoeveel mensen bereikt CARE?
CARE Nederland heeft het afgelopen jaar 2,5 miljoen mensen bereikt in 30 landen met 42 programma’s. Mensen die in de meeste gevallen in grote armoede moeten leven en daarbij vaak nog het slachtoffer zijn van een conflict of een natuurramp. CARE International bereikte het afgelopen jaar 72 miljoen mensen.

7. Wanneer is CARE ontstaan?
CARE is opgericht in 1945 na de Tweede Wereldoorlog – en inmiddels al bijna 70 jaar met compassie en toewijding, een voorvechter van eerlijke kansen voor iedereen.

Tweeëntwintig Amerikaanse hulporganisaties richtten CARE op en besloten gezamenlijk noodhulppakketten te gaan verspreiden onder de slachtoffers van de oorlog in Europa. De eerste twintigduizend pakketten werden op 11 mei 1946 in Le Havre aan land gebracht. Zo’n honderdmiljoen pakketten werden in de volgende twee decennia uitgedeeld aan mensen in nood in Europa, en later ook Azie¸ en andere landen in ontwikkeling. President JF Kennedy deed destijds de uitspraak: “Ieder CARE pakket is een persoonlijke bijdrage aan de wereldvrede die onze natie zoekt”.

In ons eigen land ontstond begin jaren negentig de behoefte aan een organisatie die een brug kon slaan tussen noodhulp en structurele hulp. Zo werd op 2 december 1993 door een aantal vooraanstaande Nederlandse ontwikkelingsorganisaties de Disaster Relief Agency (DRA) opgericht. Eerst als samenwerkingsverband van bestaande organisaties, later steeds meer als zelfstandige organisatie met eigen initiatieven.

In 2001 ontstond CARE Nederland in de huidige vorm, toen het voormalige DRA zich aansloot bij CARE International. De belangrijkste redenen hiervoor waren de behoefte aan internationale samenwerking en schaalvergroting.

Inmiddels is CARE uitgegroeid tot een van de grootste ontwikkelingsorganisaties ter wereld die zich richt op de wereldwijde bestrijding van armoede en de oorzaken daarvan. Voor de allerarmsten. Op de allermoeilijkste plekken. Met een specifieke focus op de ‘empowering’ van vrouwen en meisjes. Wij ondersteunen miljoenen mensen overal ter wereld in meer dan tachtig landen om een menswaardiger bestaan op te bouwen.

8. In hoeveel landen werkt CARE?
CARE international werkt in 90 landen. CARE Nederland werkt momenteel in 29 landen: Benin, Burundi, de Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Madagaskar, Mali, Rwanda, Sierra Leone, Sudan, Zuid-Sudan, Somalië, Liberia, Pakistan, Afghanistan, Jemen, Jordanië, Syrië, Egypte, Indonesië, Filipijnen, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Peru, Ecuador, Brazilië, Vanuatu, Cuba, en Haïti.

9. Voor wie werkt CARE Nederland?
CARE werkt voor de meest kwetsbare groepen, de allerarmsten. Voor hen die getroffen worden door natuurrampen, conflicten en geweld. Met extra aandacht voor de “empowerment” van vrouwen en meisjes. Het is onze missie om, door het verbeteren van hun ontplooiingsmogelijkheden, vrouwen een grotere bijdrage te laten leveren aan de eigen armoedebestrijding en die van hun leefomgeving. Uit ervaring weten we dat dit uitermate effectief is, want vrouwen investeren 80% van hun inkomsten aan betere leefomstandigheden voor hun gezin en samenleving. En daarvan profiteert iedereen. 

10. Hoeveel mensen werken er bij CARE?
Bij CARE werken rond de 35 mensen.

11. Zijn er vacatures bij CARE?
Als er vacatures zijn, dan kun je deze hier vinden.

12. Kan ik vrijwilligerswerk doen voor CARE?
Stuur ons een email als je hier interesse in hebt: care@carenederland.org.

13.  Waar gaat mijn donatie naar toe?
Jouw donatie gaat naar de allerarmsten, naar die mensen die getroffen worden door natuurrampen, conflicten of geweld. We zorgen ervoor dat we een zo groot mogelijk deel van jouw donatie besteden aan onze projecten om deze allerarmsten weerbaarder te maken. Wij doen dit door de complexe oorzaken van armoede aan te pakken met slimme en werkende oplossingen die aansluiten bij de kracht van mensen. Wij zorgen voor:

  • Het voorkomen van rampen en (escalatie) van conflicten
  • Maatregelen om de impact bij nieuwe rampen te verkleinen
  • Hulp te bieden aan slachtoffers wanneer er rampen zijn: wij geven bijvoorbeeld geld voor onderdak, voedsel en medische zorg om slachtoffers van de eerste levensbehoeften te voorzien
  • Mogelijkheden er weer structureel bovenop te komen, bijvoorbeeld door inkomensgenererende trainingen te geven zodat de allerarmsten een inkomen verdienen om hun gezin te onderhouden

Wil je precies weten wat voor een projecten wij doen en waar wij ons geld aan uitgeven? Lees dan ons jaarverslag van 2013, klik hier.

14. Hoe komt CARE aan geld voor de projecten?
Het grootste gedeelte van onze inkomsten zijn financiele middelen afkomstig van de Europese Commissie en het Ministerie van Buitenlandse zaken. Daarnaast zijn wij ontzettend blij met de vele donateurs in Nederland die ons werk mogelijk maken.

15. Waarom zou ik doneren als jullie ook al subsidie krijgen?
Subsidiegevers dragen vaak niet meer dan 75% van de projectkosten bij en dan alleen nog onder voorwaarde dat de ontvangende organisatie het resterende bedrag uit andere bron financiert. Meestal zijn dat particuliere giften. In de praktijk zijn inkomsten uit particuliere giften dus een randvoorwaarde geworden voor het verkrijgen van subsidie.

16.  Hoe kan ik CARE steunen?
Je kunt ons op verschillende manieren steunen. De meest effectieve manier is door middel van een  maandelijkse donatie. Kijk hier voor de verschillende mogelijkheden.

17. Wanneer wordt de donatie van mijn rekening afgeschreven?
De afschrijving van je maandelijkse bijdrage vindt plaats rond de 26e van iedere maand.

18. Hoe kan ik een wijziging doorgeven?
Bel ons op 070 310 50 50 om de wijziging door te geven of stuur een berichtje naar care@carenederland.org.

19. Hoe kan ik mijn machtiging stopzetten?
Bel ons op 070 310 50 55 om dit door te geven en je machtiging stop te zetten.

20. Hoe staat het met mijn privacy?

CARE Nederland respecteert jouw privacy en handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle door jou verstrekte persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld, blijven strikt vertrouwelijk en worden niet verstrekt aan derden.

Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

21. Wat krijg ik als ik geld geef aan CARE?
Door je betrokkenheid bij CARE ben je een belangrijk onderdeel van een beweging die wezenlijk bijdraagt aan vrede en welzijn voor alle mensen: meer (mens)waardigheid en minder armoede. Jouw donatie gaat naar de allerarmsten, naar die mensen die getroffen worden door natuurrampen, conflicten en geweld. Wij houden jou graag op de hoogte van onze projectresultaten door je nieuwsbrief updates te sturen. Je kunt je hier aanmelden.

22. Hoe weet ik zeker dat mijn geld goed terecht komt?
Wij doen ons best om jouw donatie zo goed mogelijk te besteden. Het allerbelangrijkste is dat we diegenen die het het hardste nodig hebben de juiste hulp kunnen bieden. Daarom gaan wij uit van de behoeften van de mensen zelf. Zij weten vaak zelf het beste wat ze echt nodig hebbben. Om ervoor te zorgen dat wij de juiste hulp bieden, hebben wij onze eigen landenkantoren in vele ontwikkelingslanden en werken wij samen met een wereldwijd netwerk van lokale partners. Met hen bouwen we een goede relatie op die uitgaat van professionaliteit, vertrouwen en expertise. (Deze partners ondergaan overigens een uitgebreide selectieprocedure voordat we met hen gaan samenwerken. Wij kijken bijvoorbeeld hoeveel ervaring ze hebben, hoe goed ze op de hoogte  zijn van de lokale situaties, en naar de kwaliteit van werk die ze leveren). Daarnaast zorgen we ervoor dat we  alleen met professionele en toegewijde mensen werken.

Niemand zegt dat armoedebestrijding makkelijk is. Sterker nog, vaak hebben we te maken met hele ingewikkelde lokale situaties. CARE zet slimme oplossingen in om deze complexe oorzaken van armoede aan te pakken. Door onze jarenlange ervaring hebben we deze expertise opgebouwd om met werkende en duurzame oplossingen te komen. Lees hier wat onze oplosssingen zijn.

Wij monitoren onze projecten bovendien nauwkeurig. Dat klinkt niet heel spannend maar het is wel heel belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat de juiste hulp wordt geleverd, en als dat niet geval is, dat we samen met onze partner maatregelen ondernemen.

23. Hoeveel geld geeft CARE uit aan het binnenhalen van donaties?
Uiteraard heeft CARE het CBF-keurmerk voor goede doelen. Dit betekent onder andere dat wij niet meer dan 25% van onze (particuliere) inkomsten aan fondsenwerving mogen besteden. In 2014 bedroeg het CBF-percentage van CARE 6%.

Verder besteden wij 96% van de totale inkomsten aan onze doelstellingen. 2% wordt besteed aan de kosten van beheer en administratie. En 2% wordt besteed aan de fondsenwervende kosten.

24. Kan ik ook goederen doneren?
Helaas is het niet mogelijk om goederen te doneren. De projecten van CARE worden gefinancierd door donaties. Met deze donaties verlenen wij de hulp die het hardst nodig is en kopen wij, meestal lokaal, hulpgoederen in. Dit voorkomt hoge kosten voor opslag en transport.

Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht?
Houd een klacht niet voor je. Heb je een klacht? Kijk dan hier of mail deze direct naar care@carenederland.org. Natuurlijk kun je ons ook altijd bellen  op 070 310 50 50.

Staat jouw vraag er niet bij? Stuur ons dan een e-mail via care@carenederland.org.