Partnership CARE en H&M Conscious Foundation

Eén wereldwijde aanpak. Drie jaar. 100.000 vrouwen. Let’s make a difference: 

De Internationale humanitaire organisatie CARE en de H&M Conscious Foundation hebben hun gezamenlijke, wereldwijde  programma om de economische positie van vrouwen in arme gemeenschappen in ontwikkelingslanden te versterken gelanceerd.

CARE Nederland is in februari 2014 een driejarig partnership aangegaan met H&M Conscious Foundation. CARE Nederland heeft voor dit global partnership een programma ontwikkeld waar CARE met de support van H&M Conscious Foundation in drie jaar tijd wereldwijd werkt aan het (economisch) sterker maken van vrouwen onder het motto ‘Strengthening Women’. In oktober 2014 is dit partnership officieel gelanceerd.

De meerderheid van de allerarmsten in de wereld zijn vrouwen; een groot deel van de wereldbevolking heeft daarmee niet de kans om haar potentieel en dromen te ontwikkelen en te realiseren. Dit terwijl vrouwen die in hun kracht staan hun eigen leven hun leven en dat van hun familie ingrijpend kunnen veranderen, én in grote mate bijdragen aan de welvaart, gezondheid en het geluk van de hele gemeenschap. CARE is ervan overtuigd dat vrouwen de sleutel vormen tot armoedebestrijding.

Ondernemerschap is essentieel

Het stimuleren én faciliteren van ondernemerschap is een belangrijke stap om de positie van de vrouw te versterken. Daarom helpen wij vrouwen om hun eigen bedrijf op te starten en te runnen en ondersteunen wij hen om hun bedrijfje meer succesvol te maken.

Wat houdt het partnership concreet in?

CARE zorgt ervoor dat 100.000 vrouwen toegang krijgen tot kennis, vaardigheidstrainingen en/of startkapitaal om een eigen bedrijf op te starten of uit te breiden. Vrouwen krijgen trainingen in vaardigheden of kennis die zij nodig hebben: dit kan een  verkoop (een ‘sales’) training zijn, maar ook bijvoorbeeld ‘hoe schrijf ik een businessplan’ of ‘hoe krijg ik toegang tot een lening en hoe manage ik mijn financien’?

Regionale campagnes 

In vijf wereldwijde regio’s gaat CARE met krachtige rolmodellen, vrouwen uit de regio’s en landen zelf, vrouwen uit arme gemeenschappen proberen te inspireren. Om zo het bewustzijn te vergroten dat ook zij kansen hebben om barrières te overwinnen en zo hun dromen voor een betere toekomst te realiseren.

Internationaal beleidsrapport 

Tenslotte wordt een internationaal rapport ontwikkeld waarin CARE pleit voor veranderingen die op beleidsniveau nodig zijn om ervoor te zorgen dat meer vrouwen hun volledige potentieel benutten en hun rechten kunnen uitoefenen. Dit rapport wordt aangeboden aan de belangrijkste beleidsmakers op het gebied van vrouwenrechten en empowerment.

Helena Thybell, Global manager H&M Conscious Foundation

“De ambitie is om de mythen en overtuigingen over wat een vrouw wel en niet kan doen te doorbreken. En om de systemen te veranderen die vrouwen en meisjes belemmeren hun potentieel te benutten en hun dromen te vervullen,” vertelt Helena Thybell, Global Manager bij de H&M Conscious Foundation. “Door te werken op verschillende niveaus – lokaal, regionaal en wereldwijd – willen we een blijvende verandering tot stand brengen in het leven van vele vrouwen en meisjes, hun gemeenschappen en de wereld.”

 “The H&M Conscious Foundation is proud to announce CARE to drive one of our programs for change. Together we will invest in actions to empower women in developing countries economically, as we are convinced it is a catalyst for positive change.” 

Karl-Johan Persson, CEO H&M and board member of the H&M Conscious Foundation

Advocatenkantoor Ploum Lodder Princen fietst voor CARE

7 Advocaten en kandidaat-notarissen van advocatenkantoor Ploum Lodder Princen hebben in september 2013 voor CARE meegefietst in de London to Paris Cycle Challenge, een fietstocht van meer dan 450 kilometer.

In totaal hebben zij middels online fondsenwerving en het benaderen van hun relaties een bedrag van bijna € 16.000 ingezameld voor spaar- en leengroepen in Sierra Leone, Burundi en Congo CARE Nederland.

Over de samenwerking
Over de keuze voor CARE Nederland als goed doel zegt Michel Jacobs, partner mededingingsrecht van Ploum Lodder Princen, en deelnemer: “De werkwijze van CARE sluit naadloos aan op die van ons. CARE zoekt net als wij slimme, werkende en sociale oplossingen die aansluiten. Op de situatie en op degenen om wie het gaat.”

Over de rol van CARE
CARE heeft Ploum Lodder Princen bijgestaan in de keuze voor bij Ploum passende thema’s en programma’s van CARE, communicatie binnen diverse social media, in- en

extern draagvlak creëren voor de actie, en het faciliteren van de online fondsenwervingsactie. Daarnaast heeft CARE een presentatie verzorgd voor alle medewerkers van het kantoor over CARE en over de impact van hun bijdrage.

Full-service internet bureau EXED internet bouwt gratis nieuwe website CARE

Het full-service internet bureau EXED internet (onderdeel van MixCom Media Group) zet haar eigen expertise, kennis en mankracht in om voor CARE Nederland een nieuwe website te bouwen. Concreet zorgt EXED internet voor de implementatie van het CMS, responsive design, inrichting en migratie van de content, en zoekmachine-optimalisatie. In Maart 2014 is de website gelanceerd.

Mixcom Media Group
EXED internet

AEGON intensief betrokken bij solidariteitsgroepen in Burundi

AEGON één van de grootste verzekeraars van Nederland was intensief betrokken bij het opzetten van solidariteitsgroepen in Burundi, die de lokale economie en de levensstandaard van families ten goede komen. AEGON leverde eveneens een bijdrage aan de noodhulp die noodzakelijk was na de aardbevingen in Haïti, begin 2010.

SITA vermindert eigen CO2 uitstoot

Afvalmanagementbedrijf SITA introduceerde het SITA Green Label en SITA Green Label Premium. Via het laatste pakket levert SITA, samen met klanten en relaties een bijdrage aan de vermindering van de (eigen) CO2-uitstoot, maar ook aan de inspanningen van CARE om de wereldwijde armoede –ook veroorzaakt door klimaatverandering en natuurgeweld- te bestrijden.