Corporate relaties, partners & foundations

Creating shared value; dat is waar wij naar streven. Oftewel met elkaar een samenwerking aangaan die voor beide partijen waardevol is en toegevoegde waarde biedt. We doen allebei waar we goed in zijn, want dan kunnen we daadwerkelijk onze krachten bundelen en verstevigen.

CARE werkt nauw samen met bedrijven omdat wij ervan overtuigd zijn dat het bedrijfsleven een sleutelrol kan spelen in de sociaal economische ontwikkeling van de allerarmsten; de belangrijkste doelgroep van CARE.

Dit betekent niet dat wij iedere willekeurige samenwerking aangaan. Graag werken wij juist samen met bedrijven die zich herkennen in onze drijfveren en sociale waarden omdat u die zelf ook heeft. Zoals ons partnership met H&M Conscious Foundation. CARE Nederland heeft voor dit partnership een programma ontwikkeld waarin CARE met de support van H&M Conscious Foundation werkt aan het (economisch) sterker maken van vrouwen onder het motto: Women’s Economic Empowerment.

Ons doel is het meest toegewijde netwerk van kleine en grote wereldverbeteraars te zijn. Van bedrijven en betrokken wereldburgers die samen structureel bijdragen aan een menswaardig bestaan voor iedereen. Net als bij ons werk ‘in het veld’ willen we hier in Nederland vasthoudend, slim en samen met mensen optrekken.

Hieronder valt ook het op initiatief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) gelanceerde Dutch Coalition for Humanitarian Innovation (DCHI), waar CARE vanaf het begin onderdeel van uitmaakt. Lees hier meer over deze samenwerking.

Waar wij goed in zijn

Wij zijn goed in het aanpakken van de complexe oorzaken van armoede met slimme en werkende oplossingen. Die uitgaan van de kracht van mensen. Dit doen we slim, vasthoudend en samen.

Van fondsenwervende acties, tot communicatieondersteuning, van het verhogen van motivatie van uw eigen medewerkers, tot projectsteun en het initiëren en stimuleren van social enterprises. CARE biedt vele mogelijkheden om een samenwerking aan te gaan. Samenwerkingen zijn tailor made en afgestemd om onze onderlinge inzet en expertise zo goed mogelijk te benutten.

 

Best Practices

Hierbij een overzicht van onze Best Practices.

Wilt u meer info over mogelijkheden om samen te werken?

Neem contact op met ons Corporate Relations team

Anneloes Besijn : +31 70 310 50 50 / +31 6 211 46 520  

besijn@carenederland.org

 

André van den Berge : +31 70 310 50 62 / +31 62 484 00 88

vandenberge@carenederland.org | skype: andreasvandenberge